موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار عوامل موثر بر رفتار کاریابی و جستجوی شغلی

وبینار عوامل موثر بر رفتار کاریابی و جستجوی شغلی

وبینار عوامل موثر بر رفتار کاریابی و جستجوی شغلی

ذخیره کردن
وبینار عوامل موثر بر رفتار کاریابی و جستجوی شغلی
توضیحات وبینار

امروزه دنیای کار، شغل و حرفه با هم متفاوتند یعنی این تفکیک برای دانش آموزان و دانشجویان نومیدی تحصیلی در پی داره

که درس میخوانید برای چی؟

کار کجا بود!

شغل کجا بود!

 

حمیدرضا خوشنویس
حمیدرضا خوشنویس

روان شناس

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جستجوی شغلی
جمعه 7 آذر 1399
ساعت 11:00
ساعت 12:00
Host Cover
برگزارکننده: کلینیک مشاوره روان شناسی
گزارش دادن