موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار How to Teach Touchstone

وبینار How to Teach Touchstone

وبینار How to Teach Touchstone

شروع وبینار:   29 آذر 00 - ساعت 10:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار How to Teach Touchstone
توضیحات وبینار

1.لطفا در زمان ثبت نام ,نام و نام خانوادگی خود را با حروف لاتین تایپ بفرمایید.
2.ویدیو بازپخش وبینار را میتوانید تا 30 روز بعد از اتمام کارگاه با مراجعه به پنل کاربری خود بصورت بازپخش مشاهده نمایید .
3.ویدیو وبینارها قابل دانلود نمی باشند.
4.مدرک وبینار طی14 روز کاری بعد از اتمام کارگاه ایمیل خواهد شد.
5.در وارد کردن ایمیل صحیح خود دقت بفرمایین.

Leila Afkhami
Leila Afkhami

Master Trainer

جلسات وبینار زمان برگزاری
Touchstone
دوشنبه 29 آذر 1400
ساعت 10:00
ساعت 13:00
Host Cover
برگزارکننده: انتشارات جنگل جاودانه
adds-cart
 انتخاب بلیت