موضوعات
سبد خرید (0)
اپلیکیشن های موبایلی ارتباطی و پیش بینی بازار(Predicting Individuals’ Decision to Use Mobile Contact-Tracing Applications)

اپلیکیشن های موبایلی ارتباطی و پیش بینی بازار(Predicting Individuals’ Decision to Use Mobile Contact-Tracing Applications)

اپلیکیشن های موبایلی ارتباطی و پیش بینی بازار(Predicting Individuals’ Decision to Use Mobile Contact-Tracing Applications)

ذخیره کردن
اپلیکیشن های موبایلی ارتباطی و پیش بینی بازار(Predicting Individuals’ Decision to Use Mobile Contact-Tracing Applications)
بلیت‌های ویدئو
ارز
بلیت ویدئو
تومان
توضیحات وبینار

 

سومین وبینار بین المللی دفتر آموزش های آزاد و کاربردی دانشکده کارآفریین دانشگاه تهران برگزار می کند:

بازاریابی دیجیتال و اپلیکیشن های رصد ارتباطی

بازاریابی دیجیتال در عصر فناوری های دیجتال به سرعت در حال تغییر و حرکت به سمت فناوری های هوش مصنوعی با استفاده از ابزارهای موبایلی و اپلیکیشن هاست. بازاریابی نسل 5 بازاریابی مبتنی بر ارتباط انسان و ابزارهای دیجیتال می باشد.

در این وبینار به بررسی پیش بینی رفتار مصرف کنندگان دیجیتال در برخورد با اپلیکیشن های ارتباطی به ویژه در دوره کرونا و پساکرونا و جایگاه ان در فرایندهای بازاریابی دیجیتال و داده محور در سال های اینده می پردازیم

Teacher Avatar
دکتر نادر سید امیری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
Teacher Avatar
دکتر اسحاق واقفی عضو هئیت علمی دانشگاه پیس نیویورک آمریکا

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
بازاریابی دیجیتال و اپلیکیشین های رصد ارتباطی
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
ساعت 17:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت