موضوعات
سبد خرید (0)
vbcb gbfg

vbcb gbfg

vbcb gbfg

مدت وبینار: ساعت
دسته‌بندی‌ها: 
ذخیره کردن
vbcb gbfg
توضیحات وبینار

با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.با حضور در این کارگاه هیچ داور و هیچ استادی در هیچ جای دنیا نمی تواند از متن یا صحبت های علمی شما ایراد بگیرد.

تست
تست

تستادالرلداذ

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
لاباباب
9 تیر 1399
ساعت 21:28
ساعت 21:28
Host Cover
برگزارکننده: تست
گزارش دادن