موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار Conditional Sentences in English

وبینار Conditional Sentences in English

وبینار Conditional Sentences in English

ذخیره کردن
وبینار Conditional Sentences in English
توضیحات وبینار

انواع جملات شرطی در انگلیسی
جملات شرطی در انگلیسی انواعی دارد که به طور خلاصه به شرح زیر می باشد:

شرطی نوع صفر ( قواعد و قوانین و چیز های ثابت جهان)

If you heat ice, it melts

شرطی نوع اول (برای احتمالات و مواقع واقعی حال و آینده)

If you study hard you will pass

شرطی نوع دوم (برای بیان مسائل تخیلی و غیر واقعی)

If I had a million dollar, I would travel around the world

شرطی نوع سوم (مسائلی که گذشته اند و غیر قابل برگشت هستند )

If I had studied animation at the university, I would have found a better job

شرطی ترکیبی (شرط غیر واقعی در گذشته و نتیجه آن در زمان حال - شرط تخیلی حال و نتیجه آن در گذشته)

If I had more money, I would have bought an SUV

I would be a billionaire if I had bought Bitcoin when it was cheap

انواع شرطی بدون If

Had I not studied English literature, I would have studied Fashion

توی این وبینار قراره در مورد همه این موارد صحبت کنیم و با هم مقایسه کنیم.

سرفصل‌های وبینار

شرطی نوع صفر ( قواعد و قوانین و چیز های ثابت جهان)

If you heat ice, it melts

شرطی نوع اول (برای احتمالات و مواقع واقعی حال و آینده)

If you study hard you will pass

شرطی نوع دوم (برای بیان مسائل تخیلی و غیر واقعی)

If I had a million dollar, I would travel around the world

شرطی نوع سوم (مسائلی که گذشته اند و غیر قابل برگشت هستند )

If I had studied animation at the university, I would have found a better job

شرطی ترکیبی (شرط غیر واقعی در گذشته و نتیجه آن در زمان حال - شرط تخیلی حال و نتیجه آن در گذشته)

If I had more money, I would have bought an SUV

I would be a billionaire if I had bought Bitcoin when it was cheap

انواع شرطی بدون If

Had I not studied English literature, I would have studied Fashion

توی این وبینار قراره در مورد همه این موارد صحبت کنیم و با هم مقایسه کنیم.

مخاطبین

تمام کسانی که به زبان انگلیسی علاقه دارند

دانشجویان زبان انگلیسی 

تمامی افرادی که هدف آنان گرفتن مدرک IELTS  می باشد

محمد جدی
محمد جدی

مدرس زبان انگلیسی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
conditionals
27 تیر 1399
ساعت 19:00
ساعت 20:30
Host Cover
برگزارکننده: محمد جدی
گزارش دادن