موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار 7 قانون طلایی برای 7 برابر کردن فروش

وبینار 7 قانون طلایی برای 7 برابر کردن فروش

وبینار 7 قانون طلایی برای 7 برابر کردن فروش

شروع وبینار:   18 آبان 99 - ساعت 18:18
مدت وبینار: ساعت
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار 7 قانون طلایی برای 7 برابر کردن فروش
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
خرید زودهنگام
فعال از 15 مهر تا 18 آبان ― ( ویدئو ندارد )
ندارد
خرید دیرهنگام
فعال از 16 مهر تا 18 آبان ― ( ویدئو ندارد )
ندارد
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

فروش،حرفه ای مانند آشپزی ترکیبی از علم و هنر است.هرگز بدون این هفت ماده اولیه ارزشمند،قدم به آشپزخانه نگذارید.اگر برای طبخ غذای خود،هریک از آنها را در اختیار ندارید یا آن هارا با نسبت یا ترتیب اشتباه با هم ترکیب کنید،هیچ فروشی انجام نمی شود.

بیایید از تشبیه دیگری استفاده کنیم.فروش مانند شماره گیری یک شماره تلفن هفت رقمی است.اگر می خواهید با فرد آن طرف خط ارتباط برقرار کنید،باید این اعداد را با ترتیب صحیح وارد کنید.در فروش نیز باید از این فرایند مشخص هفت مرحله ای پیروی کنید تا بیشترین قدار فروش،فروش مجدد و مشتریان معرفی شده را برای خود تضمین کنید.

Teacher Avatar
مائده اشکاوندی مدرس بازاریابی
Teacher Avatar
مجتبی اکبری مشاور و مدرس توسعه کسب و کار با 17 سال سابقه مدیریت و 3 سال فعالیت اقتصادی در خارج از ایران
جلسات وبینار زمان برگزاری
7 قانون طلایی برای 7 برابر کردن فروش
18 آبان 1399
ساعت 18:18
ساعت 19:19
Host Cover
برگزارکننده: مائده اشکاوندی
گزارش دادن
 انتخاب بلیت