موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار کارگاه عملی هک رشد 2

وبینار کارگاه عملی هک رشد 2

وبینار کارگاه عملی هک رشد 2

مدت وبینار: ساعت
ذخیره کردن
وبینار کارگاه عملی هک رشد 2
توضیحات وبینار

این دوره که توسط گاراژفرمانیه و با تدریس علی رودگر انجام میگردد، درباره نقش و اهمیت فعال‌سازی مشتریان جذب شده است.

- فعال سازی مشتریان چیست؟

مشتریان جذب شده لزوما تا زمانیکه برای ارزش ایجاد شده هزینه نپردازند فعال تلقی نمی‌شوند.

- ارزیابی نرخ  تبدیل د ر فانل مشتری

مشتریان جذب شده در طول مسیرشان بنا به دلایل مختلف از محصول خارج می‌شوند. درک چرایی این خروج زمینه ساز ایده پردازی آینده است.

- چگونگی استفاده از داده ها ی فانل مشتری

کدامیک از داده ها در طول مسیر مشتری از منظر هکر رشد اهمیت دارد؟ و معیار تشخیص چیست؟

- ایده پردازی عملی 

شرکت کنندگان در این کارگاه پس از یادگیری های تئوریک با یک مورد عملی مواجه شده و توانایی ایده پردازی خود را محک می‌زنند.

سرفصل‌های وبینار

- فعال سازی مشتریان چیست؟

مشتریان جذب شده لزوما تا زمانیکه برای ارزش ایجاد شده هزینه نپردازند فعال تلقی نمی‌شوند.

- ارزیابی نرخ  تبدیل د ر فانل مشتری

مشتریان جذب شده در طول مسیرشان بنا به دلایل مختلف از محصول خارج می‌شوند. درک چرایی این خروج زمینه ساز ایده پردازی آینده است.

- چگونگی استفاده از داده ها ی فانل مشتری

کدامیک از داده ها در طول مسیر مشتری از منظر هکر رشد اهمیت دارد؟ و معیار تشخیص چیست؟

- ایده پردازی عملی 

شرکت کنندگان در این کارگاه پس از یادگیری های تئوریک با یک مورد عملی مواجه شده و توانایی ایده پردازی خود را محک می‌زنند.

دکتر علی رودگر
دکتر علی رودگر

بنیانگذار هکربیز و گاراژ فرمانیه

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
کارگاه عملی هک رشد
25 تیر 1399
ساعت 20:00
ساعت 22:00
Host Cover
برگزارکننده: گاراژ فرمانیه
گزارش دادن