موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آموزشی دفتر کار سبز

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

وبینار آموزشی دفتر کار سبز

مدت وبینار: ساعت
دسته‌بندی‌ها: 
ذخیره کردن
وبینار آموزشی دفتر کار سبز
توضیحات وبینار

بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور-ماده ز بند 38- کلیه دستگاه های اجرایی، سازمانها ،شرکت ها و نهادهای دولتی موظف هستند تا رویکرد سبز را با هدف کاهش هزینه های عمومی و جاری از یک سو و کاهش آلودگی های زیست محیطی متاثر از فرایندهای ارائه خدمات از سوی دیگر را مدیریت نمایند. برای دستیابی به اهداف قید شده مجموعه اقدامات ذیل مورد انتظار است:
• تشکیل تیم مدیریت سبز و اموزش اعضای
• انجام ممیزی داخلی بر اساس مدل مدیریت سبز
• شناسائی وضعیت موجود و تعیین پروژه های بهبود
• اولویت بندی پروژه ها
• جاری سازی پروژه های بهبود
• گزارش دهی بر مبنای حسابداری صنعتی

سرفصل‌های وبینار

در همین راستا کارگاه آموزشی مدیریت سبز با محتوای ذیل پیش بینی شده است:
1- مدیریت منابع در سازمان
2- مدل مدیریت سبزبر مبنای چک لیست سبز(انرژی- آب- کاغذ- حمل و نقل- پسماند- خرید و تدارکات)
3- تیم سازی
4- منطق ممیزی و تعیین پروژه های بهبود

مخاطبین

مهئدسان معماری، مکانیک، صنایع و انرژی می باشند.

دکتر محمدحسن امامی
دکتر محمدحسن امامی

رئیس هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 3.8 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 3.8 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 3.5 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4 از 5
3.8 از 5 ( 4 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه برگزاری وبینار
18 خرداد 1399
ساعت 17:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: گروه آپ گرین گرید
گزارش دادن