موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - ISO IEC 27001 2013

وبینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - ISO IEC 27001 2013

وبینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - ISO IEC 27001 2013

ذخیره کردن
وبینار آشنایی با سیستم مدیریت امنیت اطلاعات ISMS - ISO IEC 27001 2013
توضیحات وبینار

استاندارد ISO/IEC 27001:2013 استانداردی بين المللی برای مديريت امنيت اطلاعات است. استاندارد ISO/IEC 27001:2013 مدلی را برای استقرار، پياده سازی، عمليات، نظارت، بازبينی، نگهداری و بهبود سيستم مديريت امنيت اطلاعات به منظور حفاظت از داراییهای اطلاعاتی سازمان شما ارائه میکند. بدين ترتيب، تمامی داده های مالی و محرمانه سازمان به شکل موثری امن میگردد و احتمال دسترسی غيرمجاز يا نامعتبر به اين داراييهای حساس حداقل میشود. با پياده سازی اين استاندارد، تعهد و سازگاری سازمان شما با تجارب موفق جهانی در زمينه مديريت امنيت اطلاعات نشان داده میشود و شما به مشتريان، تامين کنندگان و ذینفعان اثبات میکنيد که امنيت يک اصل کليدی و با اولويت بالا در عمليات سازمان است.

سرفصل‌های وبینار
سرفصل‌های وبینار
 • معرفی استاندارد
 • آشنایی با گواهینامه های استاندارد 
 • امنيت اطلاعات چيست
 • مفاهيم و اصول اوليه ISO/IEC 27001:2013
 • سيستم مديريت امنيت اطلاعات چيست؟
 • معرفی استاندارد
 • آشنایی با گواهینامه های استاندارد 
 • امنيت اطلاعات چيست
 • مفاهيم و اصول اوليه ISO/IEC 27001:2013
 • سيستم مديريت امنيت اطلاعات چيست؟
 • شناسایی دارایی های اطلاعاتی 
 • آشنایی با بندهای استاندارد و الزامات Annex A
 • آشنایی با روش و اخد گواهینامه ISMS
مخاطبین

در فضای کسب و کار کنونی ، یکی از مهمترین دارایی های هر سازمانی دانش ، داده های و اطلاعات دانشی آن سازمان میباش . آشنایی با الزامات امنیت اطلاعات بر اساس استانداردهای رایج یکی از مهمترین وظایف صاحبان کسب و کارها میباشد. 

مديران و کسانی که مسئول مديريت امنيت اطلاعات، مديريت و حفاظت از دادهها، مديريت ريسک، مميزی، مديريت سيستم ها، امنيت، خدمات فناوری اطلاعات، مديريت منابع انسانی، امور مالی و حسابداری و هر حوزه های که با دادههای خصوصی با ريسک بالا سرو کار دارد، هستند، بايد اين دوره را بگذرانند.

همچنین کارشناسان و کارآفرینانی که در این حوزه فعالیت میکنند ، به منظور ایجاد امنیت و حراست از برند و نشان تجاری خود و ایجاد اعتماد به ذینفعان حتما میبایست به اصول امنیت اطلاعات اشراف داشته باشند. 

مطالب و محتوای این دوره مناسبت : 

 •  کارشناسان حوزه ICT
 •  دانشجویان و فارغ التحصیلان فناوری و اطلاعات ، مهندسی کامپیوتر ، صنایع و مدیریت 
 • مدیران ارشد و مدیران میانی سازمانها
محمد شروین جعفرزاده
محمد شروین جعفرزاده

مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات سرممیز افتا (ISO27001)

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
مدیریت امنیت اطلاعات
28 مهر 1399
ساعت 17:00
ساعت 18:30
Host Cover
برگزارکننده: مرجع مستندات فناوری اطلاعات
گزارش دادن