موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار نگهداشت منابع انسانی؛ از عارضه‌یابی تا تدوین برنامه اجرایی

وبینار نگهداشت منابع انسانی؛ از عارضه‌یابی تا تدوین برنامه اجرایی

وبینار نگهداشت منابع انسانی؛ از عارضه‌یابی تا تدوین برنامه اجرایی

شروع وبینار:   10 آبان 01 - ساعت 21:00
مدت وبینار:
دسته‌بندی‌ها: 
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار نگهداشت منابع انسانی؛ از عارضه‌یابی تا تدوین برنامه اجرایی
توضیحات وبینار

این وبینار توسط دکتر محمدرضا رضائی (مشاور مدیریتCMC تاییدصلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاوره مدیریت ICMCI) درخصوص راه‌کارهای نگهداشت منابع انسانی برگزار می‌گردد.

در این وبینار با طرح یک کیس واقعی، فرایند اجرایی از عارضه‌یابی تا تدوین برنامه اجرایی نگهداشت منابع انسانی تشریح خواهد شد.

محمدرضا رضائی
محمدرضا رضائی

مشاور مدیریت تاییدصلاحیت‌شده شورای بین‌المللی موسسات مشاور مدیریت ICMCI

جلسات وبینار زمان برگزاری
وبینار نگهداشت منابع انسانی
سه‌شنبه 10 آبان 1401
ساعت 21:00
ساعت 23:00
Host Cover
برگزارکننده: محمدرضا رضائی
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت