موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار نقش پژوهش و نو آوري در  توسعه  و پيشرفت گذشته ، حال و آينده ي ايران و جهان

وبینار نقش پژوهش و نو آوري در توسعه و پيشرفت گذشته ، حال و آينده ي ايران و جهان

وبینار نقش پژوهش و نو آوري در توسعه و پيشرفت گذشته ، حال و آينده ي ايران و جهان

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار نقش پژوهش و نو آوري در  توسعه  و پيشرفت گذشته ، حال و آينده ي ايران و جهان
توضیحات وبینار

اگر روند تکاملی جوامع بشری را به چهار دوره تقسیم کنیم عصر انسان خوراک جو در طبیعت ، عصر کشاورزی ، عصر صنعتی و عصر فرا صنعتی و یا به تعبیر دیگر عصر خلاقیت؛ بدون تردید هسته این تغییر و تکامل انسان خردمند مجهز به علم و دانش بوده و هست. اما در روند تکاملی گاهی ؛ با یک اختراع و نو آوری امكان جهشی ناگهانی و حتی پرشی ؛ از عصری به عصر دیگر فراهم شده است.

انسان اولیه خوراک جو در طبیعت با ابداع کاشت دانه در زمین و برداشت و ذخیره آن ؛ به عصر کشاورزی پرت شد .
در عصر کشاورزی با اختراع ماشین بخار به عصر صنعت جهش یافت .
عصر صنعت با انفجار علم و اختراعات در همه ی عرصه ها ما را به عصر فرا صنعتی و یا عصرخلاقیت فراگیر سوق داده است. این عصر سرعت و حرکت و انفجار نو آوری وخلاقیت به گونه‌ای است ؛ که اگر بشود کل تاریخ بشر را به 30 ثانیه فشرده سازی کرد 28 ثانیه به کل گذشته بشر بر می گردد و 2 ثانیه آخر ؛ به ما و عصر ما ؛ اما در این دو ثانیه آخر اثر گذاری بر سرنوشت بشر چندین برابر آن 28 ثانیه در گذشته بوده است .
اين ویژگی ؛ انسان کنجکاو امروز را به تکاپو انداخته که به جای آن كه در پي مطالعه تاریخ و گذشته خود باشد ؛ به دنبال تاریخ آینده خودش باشد.
امروز شاخص اصلی توسعه هر کشور را بر مبنای توانمندی نیروی انسانی توسعه یافته آن ؛ تحلیل و برآورد می کنند.
هسته اصلی نیروی انسانی توسعه یافته تعداد و میزان افراد ایده پرداز و نو آور و کار آفرین هستند.
قطعا قدرت ؛ ثروت و اقتدار هر کشوری در مغزهای خلاق و کار آفرین فرزندان خودش نهفته است.

دکتر  میررضا شفیع پور
دکتر میررضا شفیع پور

رئیس شورای سیاست گذاری جشنواره ملی خلاقیت،نوآوری و کارآفرینی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
نقش پژوهش و نو آوري در توسعه و پيشرفت گذشته ، حال و آينده ي ايران و جهان
چهارشنبه 10 اردیبهشت 1399
ساعت 17:00
ساعت 18:15
گزارش دادن