موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی

وبینار معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی

وبینار معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی

ذخیره کردن
وبینار معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی
توضیحات وبینار

معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی

معرفی دوره طراحی و نصب سامانه های خورشیدی متصل به شبکه 

معرفی دوره طراحی و نصب سامانه های خورشیدی مستقل از شبکه 

معرفی شیوه های استاندارد اجرا و نصب سیستم زمین حفاظتی (ارتینگ)

معرفی دوره بهره برداری سامانه های خورشیدی

معرفی دوره تعمیر و نگهداری  سامانه های خورشیدی

سرفصل‌های وبینار

معرفی دوره طراحی و نصب سامانه های خورشیدی متصل به شبکه 

معرفی دوره طراحی و نصب سامانه های خورشیدی مستقل از شبکه 

معرفی شیوه های استاندارد اجرا و نصب سیستم زمین حفاظتی (ارتینگ)

معرفی دوره بهره برداری سامانه های خورشیدی

معرفی دوره تعمیر و نگهداری  سامانه های خورشیدی

حسین مولوی
حسین مولوی

کارشناس ارشد مهندسی برق از دانشگاه امیرکبیر

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
معرفی دوره های صفر تا صد احداث نیروگاه خورشیدی
دوشنبه 28 شهریور 1401
ساعت 20:00
ساعت 21:00
Host Cover
برگزارکننده: شرکت کومین زاد یدک
adds-cart
adds-cart