موضوعات
سبد خرید (0)
دوره آمادگی برای آزمون نمونه دولتی ویژه پایه نهم - مبحث معادله خط

دوره آمادگی برای آزمون نمونه دولتی ویژه پایه نهم - مبحث معادله خط

دوره آمادگی برای آزمون نمونه دولتی ویژه پایه نهم - مبحث معادله خط

مدت وبینار:
دسته‌بندی‌ها: 
ذخیره کردن
دوره آمادگی برای آزمون نمونه دولتی ویژه پایه نهم - مبحث معادله خط
توضیحات وبینار

جلسه اول درس معادله خط برای آمادگی آزمون نمونه دولتی

معادله خط چیست؟ 
چگونه می توان رابطه بین طول و عرض نقاط روی یک خط را بیان کرد؟

هر خطی را که در صفحه مختصات در نظر بگیرید ، رابطه ای بین عرض نقاط روی آن خط و طول آن نقاط می توان نوشت.
به این رابطه که به شکل یک تساوی جبری نوشته می شود؛ معادله خط می گویند.

عرض از مبدأ چیست؟ چگونه عرض از مبدأ یک خط را به دست آوریم؟ شیب خط چیست ؟ تعبیر هندسی شیب خط چیست؟ چگونه معادله خط را به دست آوریم؟
محسن فروزنده
محسن فروزنده

دبیر

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 4 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 5 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 5 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4 از 5
4.5 از 5 ( 1 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
شروع بحث معادله خط
پنج‌شنبه 22 اسفند 1398
ساعت 12:30
ساعت 13:10
Host Cover
برگزارکننده: محسن فروزنده
adds-cart
adds-cart