موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار لزوم اموزش کارافرینی و مهارت های کسب و کار به نوجوانان با رویکرد کوچینگ

وبینار لزوم اموزش کارافرینی و مهارت های کسب و کار به نوجوانان با رویکرد کوچینگ

وبینار لزوم اموزش کارافرینی و مهارت های کسب و کار به نوجوانان با رویکرد کوچینگ

شروع وبینار:   18 مرداد 01 - ساعت 19:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار لزوم اموزش کارافرینی و مهارت های کسب و کار به نوجوانان با رویکرد کوچینگ
توضیحات وبینار

سرفصل ها:
بررسی وضعیت موجود آموزش کارآفرینی در مدارس
چرایی اموزش مهارت های کسب و‌کار از دوران نوجوانی
تاثیر کوچینگ بر شفافیت مسیر اینده شغلی جوانان
معرفی فرصتهای شغلی به نوجوانان و هدایت آنان به سوی یادگیری مهارت و تخصص

دکتر فرحناز مینائی پور
دکتر فرحناز مینائی پور

مدیر عامل موسسه منادیان توسعه پایدار

جلسات وبینار زمان برگزاری
لزوم اموزش کارافرینی و مهارت های کسب و کار به نوجوانان با رویکرد کوچینگ
سه‌شنبه 18 مرداد 1401
ساعت 19:00
ساعت 20:00
Host Cover
برگزارکننده: دکتر فرحناز مینائی پور
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت