موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار قهرمان مذاکرات

وبینار قهرمان مذاکرات

وبینار قهرمان مذاکرات

شروع وبینار:   18 مرداد 01 - ساعت 21:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار قهرمان مذاکرات
توضیحات وبینار

مذاکره مادر مهارتهاست...

در کنار تمام مهارتهای توسعه فردی داشتن « مهارت مذاکره » مهمترین اصل برای بکارگیری سایر مهارت هاست ...

صحبت کردن ، متقاعد کردن وبله گرفتن از افراد مختلف قلق هایی دارد که طبق الگوی رفتار شناسی آنها باید انجام بشود و شما با به کارگیری آنها برنده مذاکره خواهید بود ...

و همچنین به میزان زیادی می توانید جایگاه خودتان را در بین اجتماع رقبا ، همکاران ، دوستان ، خانواده و... بالا ببرید.

متقاعد سازی یک علم است نه یک هنر !!!

همین حالا اقدام کن ...

سرفصل‌های وبینار

1: تعریف مذاکره

2:فرمول مذاکره و متقاعد سازی

3:تکنیکهای مذاکره

مخاطبین

همه جوامع مهندسین و مدرسین 

وهر کسی که بخواهد در مذاکرات روزانه اش برنده باشد ...

کوثر سلطانی نژاد
کوثر سلطانی نژاد

مهندس معمار و مدرس رشد کسب کار معماری

جلسات وبینار زمان برگزاری
قهرمان مذاکرات
سه‌شنبه 18 مرداد 1401
ساعت 21:00
ساعت 22:00
Host Cover
برگزارکننده: کوثرسلطانی نژاد
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت