موضوعات
سبد خرید (0)
دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ، ادامه بندهای 8.3 تا 8.5

دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ، ادامه بندهای 8.3 تا 8.5

دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ، ادامه بندهای 8.3 تا 8.5

مدت وبینار:
دسته‌بندی‌ها: 
ذخیره کردن
دوره مدیریت کیفیت بر اساس ایزو 9001 ، ادامه بندهای 8.3 تا 8.5
توضیحات وبینار

در ادامه آموزش مدیریت کیفیت، مطالب باقی مانده مرتبط با بند 8.3 استاندارد آموزش داده می‌شود، مطابق آنچه در جلسه قبلی در خصوص طراحی و توسعه مطالبی  حضورتان ارائه شد، مباحث مرتبط ممیزی از این بخش به همراه توضیحات مرتبط با بند 8.4 که به برون سپاری اختصاص دارد در این جلسه ارائه خواهد شد. در ادامه به بخش‌هایی از بند 8.5 ، تولید و ارائه خدمات بررسی خواهد شد. 

لطفعلی زندیه
لطفعلی زندیه

رئیس هیات مدیره و مدیر پروژه شرکت سرآمد سازان مدیریت پروژه آیندگان

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
ادامه آموزش بندهای 8.3 تا 8.5 استاندارد
یک‌شنبه 24 شهریور 1398
ساعت 18:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: سرآمدسازان مدیریت پروژه آیندگان
adds-cart