موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار خودشکوفایی 2

وبینار خودشکوفایی 2

وبینار خودشکوفایی 2

شروع وبینار:   17 مهر 99 - ساعت 16:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار خودشکوفایی 2
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
یوروتومان
خود شکوفایی
فعال از 6 مهر تا 7 آبان ― ( ویدئو دارد )
دارد
توضیحات وبینار

وبینار دوره خود شکوفایی

توسط دکتر عبدالمهدی مستکین.

- مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو - ایران

- مدیر انجمن دوستداران حافظ تهران

- عضو کمیته علمی سروش "مولانا"

- مدرس دوره های کارگاهی آموزه های کاربردی و نسخه های شفا بخش حکیم فردوسی، خواجه رندان حافظ، شیخ اجل سعدی، حکیم نظامی، عطار و مولانا در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران.

برگزار کننده: موسسه فرهنگی و هنری سروای باران

دکتر عبدالمهدی مستکین
دکتر عبدالمهدی مستکین

مدیر بخش فرهنگ کمیسیون ملی یونسکو

جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
17 مهر 1399
ساعت 16:00
ساعت 18:00
جلسه دوم
24 مهر 1399
ساعت 16:00
ساعت 18:00
جلسه سوم
1 آبان 1399
ساعت 16:00
ساعت 18:00
نمایش همه جلسات
Host Cover
برگزارکننده: موسسه فرهنگی و هنری سروای باران
گزارش دادن
 انتخاب بلیت