موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی در انجمن صنفی بانوان آرایشگر

وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی در انجمن صنفی بانوان آرایشگر

وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی در انجمن صنفی بانوان آرایشگر

مدت وبینار: ساعت
دسته‌بندی‌ها: 
ذخیره کردن
وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی در انجمن صنفی بانوان آرایشگر
توضیحات وبینار

وبینار آشنایی با قوانین مالیاتی صنف بانوان آرایشگر

راهکارها و راه حلهای مناسب در پرداخت مالیاتهای مناسب

محسن اخوان
محسن اخوان

کارشناس ارشد رشته مدیریت مالی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
وبینار
14 اردیبهشت 1399
ساعت 15:00
ساعت 16:00
Host Cover
برگزارکننده: نیک آرمان هشت خان
گزارش دادن