موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

وبینار بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

وبینار بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

ذخیره کردن
وبینار بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی
توضیحات وبینار

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبیبازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

بازاریابی نرم افزار به کمک بازاریابی عصبی

 

سرفصل‌های وبینار

 مفاهیم بازاریابی عصبی
روش های مورد استفاده در نورو مارکتینگ
روشهای عملیاتی و اجرایی
پیاده سازی در قالب آی کن
جمع بندی

مخاطبین

مدیران بازرگانی (بازاریابی و فروش)

کارشناسان و کارشناسان ارشد بازاریابی و فروش

کلیه علاقمندان به حوزه بازاریابی و فروش

علیرضا مصطفایی
علیرضا مصطفایی

کارشناس ارشد بازاریابی و فروش دفتر گیلان گروه مهندسی آی کن

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه 1
دوشنبه 11 بهمن 1400
ساعت 14:00
ساعت 15:00
جلسه 2
دوشنبه 18 بهمن 1400
ساعت 14:00
ساعت 16:00
Host Cover
برگزارکننده: گروه مهندسی آی کن
adds-cart
adds-cart