موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

Dorna Golshani

Dorna Golshani

توسط 1071 نفر دنبال می‌شود
Teacher Trainer

وبینارهای مدرس

دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
30 فروردین 03 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
17 فروردین 03 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین روش تدریس کتاب
18 خرداد 03 - ساعت 14:00
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
22 خرداد 03 - ساعت 14:00
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
18 اردیبهشت 03 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
4 اردیبهشت 03 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
28 دی 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
18 بهمن 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
20 دی 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
5 دی 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
2 بهمن 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
28 آذر 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
16 آبان 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
18 مهر 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره جامع روش تدریس سری کتاب های Big English
16 آذر 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
11 آبان 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارکاه انلاین روش تدریس کتاب
28 مهر 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب ویژه مدرسین زبان
5 مهر 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
20 مهر 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره جامع روش تدریس سری کتاب های Family and Friends
10 تیر 02 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس Phonics
30 شهریور 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت سوپروایزر و مدیر آموزش
2 شهریور 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
15 تیر 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
14 شهریور 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
24 مرداد 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
3 مرداد 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
24 تیر 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس ویژه مدرسین مهدکودک و مدرسه
24 فروردین 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
27 اردیبهشت 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس
23 خرداد 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین روش تدریس کتاب
2 خرداد 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
12 اردیبهشت 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
27 فروردین 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت سوپروایزر
5 اسفند 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
29 دی 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
15 اسفند 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین معرفی کتاب زبان انگلیسی
1 بهمن 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
19 دی 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
9 دی 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس
24 آذر 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارکاه انلاین روش تدریس کتاب
14 آذر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
9 آبان 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین جامع و تخصصی روش تدریس Grammar به سطوخ مختلف
21 مهر 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
25 مهر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
18 مهر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس کودک و نوجوان
10 شهریور 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس
5 مرداد 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
24 مرداد 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
23 تیر 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت سوپروایزر
18 فروردین 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تلفیق روانشناسی و اموزش زبان دوم
5 اردیبهشت 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Big English را تدریس کنیم؟
9 اسفند 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
نحوه تدریس کتاب های First Friends
29 بهمن 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Oxford Discover را تدریس کنیم ؟
3 اسفند 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
11 بهمن 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
27 دی 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس انلاین
13 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
6 آبان 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
ازمون عملی تربیت مدرس
19 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
8 آذر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
17 آبان 00 - ساعت 10:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
3 آبان 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار روش تدریس کتاب سطح کودکان
30 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
روش تدریس کتاب برای مدرسین زبان
16 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگااه آنلاین تربیت مدرس
8 شهریور 00 - ساعت 11:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
29 شهریور 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
22 شهریور 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار تربیت مدرس آنلاین
25 مرداد 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
14 تیر 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
7 تیر 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
31 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
24 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
20 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
10 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
7 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
3 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
31 اردیبهشت 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
24 اردیبهشت 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
20 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
13 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
6 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
روش تدریس کتاب های Super Minds
16 فروردین 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
1.لطفا در زمان ثبت نام ,نام و نام خانوادگی خود را با حروف لاتین همانطور که دوست دارین تو مدرکتون زده بشه, تایپ بفرمایید.2.مدرک وبینار طی 14 روز کاری ب
16 بهمن 99 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Kids Panel Discussion

13 اسفند 99 - ساعت 14:30
این وبینار برگزار شده است
وبینار How to Teach Family and Friends

18 اسفند 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
1.لطفا در زمان ثبت نام ,نام و نام خانوادگی خود را با حروف لاتین همانطور که دوست دارین تو مدرکتون زده بشه, تایپ بفرمایید.2.مدرک وبینار طی 14 روز کاری ب
20 بهمن 99 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
   
31 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
29 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
    **Setting Goals for your Classes** **How to manage your mind as a teacher** **How to set goals for your classes* *    **How goal setting can
12 اردیبهشت 99 - ساعت 11:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین روش تدریس کتاب
24 خرداد 03 - ساعت 14:00
دوره آنلاین تربیت سوپروایزر
17 اسفند 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس بزرگسال
14 دی 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
22 اسفند 02 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
15 بهمن 02 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس بزرگسال
4 خرداد 02 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
10 خرداد 02 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره جامع نحوه تدریس Writing به سطوح مختلف
3 آذر 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس
15 اردیبهشت 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
24 تیر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
19 فروردین 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar