موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

پیام ادیب

پیام ادیب

توسط 213 نفر دنبال می‌شود
کوچ فردی نویسنده ۴ عنوان کتاب

پیام ادیب هستم.مدرس وکوچ با دو دهه تجربه در کسب‌وکارهای مختلف، آموزش و کوچینگ عضو رسمی اهل قلم و نویسنده 4 عنوان کتاب مربی تخصصی TA (تحلیل رفتار متقابل) مدیر و مؤسس مدرسه محتوای ادیب دارای مدارک: - بیزینس کوچینگ ازآکادمی Tap انگلستان - مربیگری از سازمان فنی و حرفه‌ای -لایف کوچینگ از GRS Group - TTC تربیت مدرس - دیجیتال مارکتینگ از مؤسسه آموزش عالی برهان - تکنبک‌های بازاریابی و فروش از مؤسسه TMBA

وبینارهای مدرس

*یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن کتاب است ضمن این که می تواند یک منبع درآمدباشد * *به شما می آموزیم چگونه باخلق یک کتاب پرفروش به یک سوپردستاورد برسید
8 خرداد 03 - ساعت 20:00
*یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن کتاب است ضمن این که می تواند یک منبع درآمدباشد * *خواهید آموخت چگونه بانوشتن کتاب به یک سوپردستاورد درسال جدید برسید*
18 اردیبهشت 03 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
*یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن کتاب است ضمن این که می تواند یک منبع درآمدباشد * *به شما می آموزیم چگونه باخلق یک کتاب پرفروش به یک سوپردستاورد برسید
30 فروردین 03 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
*یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن کتاب است ضمن این که می تواند یک منبع درآمدباشد * *خواهید آموخت چگونه بانوشتن کتاب به یک سوپردستاورد درسال جدید برسید*
15 فروردین 03 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
*یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن کتاب است ضمن این که می تواند یک منبع درآمدباشد * *به شما می آموزیم چگونه باخلق یک کتاب پرفروش به یک سوپردستاورد برسید
11 فروردین 03 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
* شما هر شغل و تخصصی که دارید یکی از ماندگارترین کارها نوشتن یک کتاب است. * * از فرصت طلایی ۱۵ روز تعطیلی نوروز استفاده کنیدوبه یک سوپر دستاورد برسید*
9 اسفند 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
23 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
22 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
9 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
12 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
7 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
2 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب بهترین رزومه برای شماست و شما را یک متخصص معرفی می کند*
1 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
* شما هر تخصصی که دارید یکی از ارزشمندترین کارها نوشتن یک کتاب درباره تخصصتان است. * * کتاب در معرفی، بهتر دیده شدن و برندسازی به شما کمک می کند *
30 دی 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگه جز اون دسته از افرادی هستی که یه عالمه آموزش دیدی * مهارت کسب کردی *  اما هنوز درآمد کافی نداری بیا توی وبیناربهت یاد میدم که چه طور به درآمد برسی
11 دی 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به رشد حداقل دوبرابری فروش برسی توی این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب با تکنیک های فوق العادست!!
3 دی 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به رشد حداقل دوبرابری جذب مشتری برسی توی این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب با تکنیک های فوق العادست!!
19 آذر 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
15 آبان 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
30 مهر 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
12 مهر 02 - ساعت 20:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
26 شهریور 02 - ساعت 20:00
این وبینار برگزار شده است
اگرمیخواهید دربازنشستگی منبع درآمدی مطمئن داشته باشید حتما"دراین وبینارشرکت کنید،کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای شما هم پولساز باشه
12 شهریور 02 - ساعت 20:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
22 مرداد 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
8 مرداد 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی و به درآمد برسی در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
25 تیر 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای درسال ۱40۲ وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
11 تیر 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای درسال ۱40۲ وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
28 خرداد 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگرمیخای دربازنشستگی یک منبع درآمدمطمئن دیگه داشته باشی، حتما"دراین وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه
16 خرداد 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگرمیخای دربازنشستگی کوچینگ برای تویک منبع درآمد باشه، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
31 اردیبهشت 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای درسال ۱40۲ وارد دنیای شگفت انگیز کوچینگ بشی، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
17 اردیبهشت 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال ۱40۲ کوچینگ برای تویک منبع درآمد باشه، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ بازاری جذاب ، وسیع وپرمخاطبه که میتونه برای تو هم پولساز بشه!
6 اردیبهشت 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال ۱40۲ منبع جدید درآمدی داشته باشی، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ یک بازار جذاب ، وسیع وپرمخاطبه و میتونه برای تو هم پولساز باشه!
15 فروردین 02 - ساعت 20:30
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال ۱40۲ منبع جدید درآمدی داشته باشی، حتما"در این وبینارشرکت کن. کوچینگ یک بازار جذاب ، وسیع وپرمخاطبه و میتونه برای تو هم پولساز باشه!
21 اسفند 01 - ساعت 20:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال 402 یک منبع جدید درآمدی داشته باشی، حتما"در این وبینارشرکت کن بهت کمک میدم که کوچینگ برای تو هم پولساز بشه! چون یک بازار وسیع وپرمخاطبه!
7 اسفند 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال 402 یک منبع جدید درآمدی داشته باشی، حتما"در این وبینارشرکت کن بهت کمک میدم که کوچینگ برای تو هم پولساز بشه! چون یک بازار وسیع وپرمخاطبه!
26 بهمن 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر میخای سال 402 یک منبع جدید درآمدی داشته باشی، حتما"در این وبینارشرکت کن بهت کمک میدم که کوچینگ برای تو هم پولساز بشه! چون یک بازار وسیع وپرمخاطبه!
4 بهمن 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
کوچینگ از ضروریات امروز و بازاری وسیع وپرمخاطبه، در این وبینار به شما نقشه راهی میدم که کوچینگ برای شما هم پولساز بشه! پس از این فرصت طلایی استفاده کن
21 دی 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر می خواهید با کوچینگ به درآمد برسیدو وارد این بازار وسیع وپرمخاطب بشید،این وبینارمناسب شماست به شما نقشه راهی میدم که کوچینگ برای شما هم پولساز بشه
3 دی 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر می خواهید وارد صنعت کوچینگ شوید و در این بازار وسیع به درآمد برسید، این وبینار مناسب شماست به شما نقشه راهی میدم که کوچینگ برای شما هم پولساز بشه!
23 آذر 01 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
اگر مهارتی دارید که آموزش آن به دیگران میتونه باعث درآمدزایی در افراد بشه فرصت رو از دست ندید! به شما نقشه راهی میدم که کوچینگ برای شما هم پولساز بشه
14 آذر 01 - ساعت 18:00
قراره توی این وبینار راه صحیح درآمدزایی از کوچینگ و آموزش را یاد بگیری . بهت کمک میکنم، بتونی پیشنهادردنشدنی بسازی و با جذب مراجع به درآمدبالا برسی!
17 آبان 01 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
بیان نکات کسب و کاری که در آکادمی های کوچینگ به شما نمی گویند! این وبینار به شما کمک میکند موانع موجود در مسیر جذب مراجع را شناسایی و آنها را رفع کنید
15 شهریور 01 - ساعت 20:00
بیان آنچه که در آکادمی های کوچینگ به شما نمی گویند! در این وبینار به شما کمک میکنیم موانع موجود در مسیر جذب مراجع را شناسایی و آنها را رفع کنید.
5 تیر 01 - ساعت 21:00
کسب مهارت جذب مشتری در کسب و کار ازنون شب واجب تره! بنا داریم با سری آموزش های جذب مشتری، تبلیغات و فروش و کوچ صاحبان کسب و کار ها این مهارت فراگیرشود
5 آبان 00 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
این وبینار به شما کمک می‌کندبا بهره گیری ازکوچینگ هدفگذاری،در سال ۱۴۰۰ بااطمینان وآسانتر به اهداف خود برسید.ضمنا"یک جلسه کوچینگ رایگان هدیه مابه شماست
28 اردیبهشت 00 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
اگر می خواهیدبیشتربفروشید و برند شویدباید تبلیغات موثر ونه صرفا"گران داشته باشیددر وبینار آرایشگاه تبلیغات مانحوه صحیح و مناسب تبلیغ را به شما آموزیم.
19 اسفند 99 - ساعت 19:00
هیچکس به اندازه خودت محصول وخدماتت رانمی شناسد تا بتواند تو را به موفقیت برساند.پس تبلیغ نویسی صحیح وتبلیغات موثر را یاد بگیرتادرفروش کولاک کنی !!!
12 اسفند 99 - ساعت 19:00
هیچکس بامهارت فروش به دنیانمی آیدبلکه همه بایدبیاموزندتافروشنده موفق شوندتبلیغ نویسی یعنی بکاربردن کلماتی که باعث خریدمردم شودیعنی فروش آنلاین وآفلاین
5 اسفند 99 - ساعت 19:00
وبینار دوپینگ با کلمات برگرفته از کتاب ارزشمند اسرارتبلیغ نویسی اثر جیم ادواردز می باشدکه با آمیختن تجربیات مدرس به آموزشی به روز و کاربردی بدل گشته
28 بهمن 99 - ساعت 19:00
ضرورت توجه به سالمندی ، مشکلات سالمندان ونیازهای آنان، مراقبت ازرابطه باسالمندان و دغدغه های سالمندی ازمواردی است که دراین وبیناربه آن پرداخته می شود.
26 تیر 99 - ساعت 18:00
ضرورت توجه به سالمندی ، مشکلات سالمندان ونیازهای آنان، مراقبت ازرابطه باسالمندان و دغدغه های سالمندی ازمواردی است که دراین وبیناربه آن پرداخته می شود.
20 خرداد 99 - ساعت 19:00
دروبینارتولیدمحتواتمامی سرفصل هاباتحقیق وبراساس نیازودغدغه های واقعی یک شخص برای تولیدمحتواانتخاب شده است.
3 خرداد 99 - ساعت 18:00
هدف وبینار زندگی شاد، القای شور و شعف به زندگی شما در شرایط خاص فعلی است.قصد ما این است که با نگاه مثبت و چاشنی لذت، دغدغه های ذهنی خود را مرتفع کنیم.
20 اردیبهشت 99 - ساعت 17:00
کارآفرینی ارزان ایجاد کسب و کار بدون پول ایجاد کسب و کار با پول کم درآمدزائی با پول کم درآمدزائی بدون پول
17 بهمن 01 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar