موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

نعیمه حکیم

نعیمه حکیم

توسط 71 نفر دنبال می‌شود
کارشناس ارشد علوم تربیتی (تکنولوژی آموزشی)

وبینارهای مدرس

۵۰ تکنیک پرورش خلاقیت (تفکر خلاق) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس جمعه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۰ ۱۵.۳۰ تا ۱۹.۳۰عصر
12 آذر 00 - ساعت 15:30
این وبینار برگزار شده است
۵۰ تکنیک پرورش خلاقیت (تفکر خلاق) آنلاین و غیر حضوری امکان پرسش و پاسخ حین تدریس پنجشنبه ۲۴ تیر ماه ۱۴۰۰ ۴ تا ۸ عصر
24 تیر 00 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تفسیر نقاشی کودک کارگاه یک روزه( آنلاین، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته پنجشنبه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۰ ساعت ۴ تا ۸ شب
10 تیر 00 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه دوازدهم: مدیریت کارگاه آموزشی جمعه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ ۴ تا ۷ عصر شهریه شرکت در کارگاه:رایگان
10 اردیبهشت 00 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه یازدهم:تفکر نقاد جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ جمعه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
22 اسفند 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه دهم: تفکر خلاق (خلاقیت) جمعه ۱۵ اسفند ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی
15 اسفند 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه هشتم: مدیریت استرس آنلاین و غیر حضوری امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یکشنبه ۳ اسفند ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
4 اسفند 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه نهم: حل مسئله و تصمیم گیری آنلاین و غیر حضوری امکان پرسش و پاسخ حین تدریس هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته مجموعا ۱۲ جلسه ( ۳۶ ساعت) جمعه ۸ اسفند ماه
8 اسفند 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه هفتم:غلبه بر خُلق منفی جمعه ۲۴ بهمن ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
24 بهمن 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه ششم: مدیریت خشم جمعه ۱۷ بهمن ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
17 بهمن 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تفسیر نقاشی کودک کارگاه یک روزه( آنلاین، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ ساعت 3تا 7شب
12 بهمن 99 - ساعت 15:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی قاطعیت و ابراز وجود جمعه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
10 بهمن 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه چهارم: مذاکره و حل تعارض آنلاین و غیر حضوری جمعه ۲۶ دی ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
26 دی 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی ارتباط موثر هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته جمعه ۱۹ دی ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر ۶۰۰۰۰ تومان
19 دی 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
۵۰ تکنیک پرورش خلاقیت آنلاین و غیر حضوری امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک کارگاه ۴ ساعته از ساعت 16 یکشنبه۱۴ دی ماه ۱۳۹۹ ۱۲۰۰۰۰ تومان
14 دی 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی عزت نفس و اعتماد به نفس امکان پرسش و پاسخ حین تدریس هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر ۶۰۰۰۰
12 دی 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه اول:خودآگاهی هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته جمعه ۵ دی ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر ۶۰۰۰۰ تومان
5 دی 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی مدیریت کارگاه آموزشی جمعه ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
28 آذر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه یازدهم: تفکر نقاد (انتقادی) آنلاین و غیر حضوری پنجشنبه ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر هر مهارت ۶۰۰۰۰ تومان
13 آذر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه دهم: تفکر خلاق(خلاقیت) پنجشنبه ۲۹ آبان ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
29 آبان 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
آموزش بازی های مناسب برای کودکان به والدین و مربیان (بازی درمانی) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس ۴ تا۸ شب با مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
10 آبان 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره مهارت های زندگی، کارگاه نهم: حل مسئله ، آنلاین، هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته، با ارائه مدرک معتبر و مورد تأیید نظام روانشناسی ایران پس از اتمام دوره
9 آبان 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی مدیریت استرس هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته جمعه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر با ارائه مدرک معتبر
25 مهر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه طرح درس نویسی و شیوه های تدریس کارگاه یک روزه ( آنلاین ، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته شنبه ۱۲ مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۴ تا ۸
12 مهر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه هفتم: غلبه بر خُلق منفی ( اضطراب و افسردگی) جمعه ۱۱ مهر ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر
11 مهر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تفسیر نقاشی کودک کارگاه یک روزه( آنلاین، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۴ تا ۸ شب
30 شهریور 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی کارگاه ششم: کنترل خشم آنلاین و غیر حضوری امکان پرسش و پاسخ حین تدریس جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹
28 شهریور 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
آموزش خودمراقبتی و پیشگیری از سوء استفاده جنسی کارگاه یک روزه( آنلاین، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۹
27 شهریور 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی قاطعیت و ابراز وجود جمعه ۱۴ شهریور ماه ۱۳۹۹ ۴ تا ۷ عصر با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
14 شهریور 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
آموزش اصول تربیت جنسی کودک و نوجوان به والدین و مربیان یک جلسه ۴ ساعته با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
30 مرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه چهارم: مذاکره و حل تعارض امکان پرسش و پاسخ حین تدریس با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران بعد از اتمام کامل دوره
31 مرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه سوم: ارتباط موثر آنلاین و غیر حضوری با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران بعد از اتمام کامل دوره
17 مرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی
3 مرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه طرح درس نویسی و شیوه های تدریس امکان پرسش و پاسخ حین تدریس 1جلسه ۴ ساعته پنجشنبه ۲ مردادماه ۱۳۹۹ با ارائه مدرک معتبر و مورد تاییدنظام روانشناسی
2 مرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آموزشی مربیگری مهارت های زندگی هر کارگاه یک جلسه ۳ ساعته مجموعا ۱۲ جلسه ( ۳۶ ساعت)
20 تیر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه کودک و بازی کارگاه یک روزه (آنلاین و غیر حضوری) پنجشنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
19 تیر 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه کودک و بازی کارگاه یک روزه (آنلاین و غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس با مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
30 خرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تفسیر نقاشی کودک کارگاه یک روزه ( آنلاین، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
29 خرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه طرح درس نویسی و شیوه های تدریس کارگاه یک روزه ( آنلاین ، غیر حضوری) امکان پرسش و پاسخ حین تدریس با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی
9 خرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تفسیر نقاشی کودک کارگاه یک روزه پ امکان پرسش و پاسخ حین تدریس یک جلسه ۴ ساعته با ارائه مدرک معتبر و مورد تایید نظام روانشناسی ایران
8 خرداد 99 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar