موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

مهران تبریزی

مهران تبریزی

توسط 125 نفر دنبال می‌شود
تحلیلگر ارشد رمزارزها (ارزهای دیجیتال) با تخصص تحلیل آن‌چین و فاندامنتال

وبینارهای مدرس

حیف نیست از این همه فرصت و پولی که توی بازار رمزارزها ریخته، سهم صفر یا کمی داشته باشی؟
10 فروردین 03 - ساعت 21:20
این وبینار برگزار شده است
حیف نیست از این همه فرصت و پولی که توی بازار رمزارزها ریخته، سهم صفر یا کمی داشته باشی؟
5 اسفند 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
حیف نیست از این همه فرصت و پولی که توی بازار رمزارزها ریخته، سهم صفر یا کمی داشته باشی؟
10 بهمن 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
یک وبینار یک ساعته مختصر، اما فوق‌العاده مفید که برای مدیریت سرمایه و سودآوری (یا به حداقل رسوندن ضرر) سبد دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال واجبه.
11 دی 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
یک وبینار یک ساعته مختصر، اما فوق‌العاده مفید که برای مدیریت سرمایه و سودآوری (یا به حداقل رسوندن ضرر) سبد دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال واجبه.
20 آذر 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
یک وبینار یک ساعته مختصر، اما فوق‌العاده مفید که برای مدیریت سرمایه و سودآوری (یا به حداقل رسوندن ضرر) سبد دارایی شما در بازار ارزهای دیجیتال واجبه.
6 آذر 02 - ساعت 19:00
قراره وقتی خیلی‌ها دارن توی بازار دست‌وپا می‌زنن و به زمین و زمان بد و بی‌راه میگن، تو یه گوشه لم بدی و پول روی پول بذاری.
31 خرداد 02 - ساعت 18:30
در این وبینار با روش‌های فعال، غیرفعال، مستقیم و غیرمستقیم و حتی روش‌های بدون نیاز به یک ریال سرمایه اولیه، در بازار رمزارزها آشنا خواهید شد.
16 مرداد 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
10 مرداد 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
12 مرداد 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
3 مرداد 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
22 تیر 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
20 تیر 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
9 مرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عدد 1 رو به شماره 09981290149 پیامک کنین.
13 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
12 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
8 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
6 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
9 تیر 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
3 تیر 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
این وبینار، نشست پنجم ما خواهد بود. وبینارها از هم مستقل هستن و در هر کدوم، دو رمزارز (ارز دیجیتال) با ارزش سرمایه‌گذاری بالا و سودآور معرفی میشن.
31 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
30 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
اگه از خرید هیجانی در سقف قیمتی و بعد فروش ترسان و لرزان در کف، و در نتیجه ضررهای پشت سرهم لذت می‌برین، این وبینار اصلا مناسب شما نیست.
27 خرداد 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
23 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با روش‌های فعال، غیرفعال، مستقیم و غیرمستقیم و حتی روش‌های بدون نیاز به یک ریال سرمایه اولیه، در بازار رمزارزها آشنا خواهید شد.
24 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
20 خرداد 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
18 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
16 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
قراره ابعاد مختلفی از بازار رمزارزها رو پوشش بدیم؛ پس برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: t.me/mehrantabrizi
15 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
28 تیر 01 - ساعت 12:30
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با روش‌های فعال، غیرفعال، مستقیم و غیرمستقیم و حتی روش‌های بدون نیاز به یک ریال سرمایه اولیه، در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.
4 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
19 مرداد 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین. کافیه به شماره 09232824493 عدد 1 رو ارسال کنید.
29 اردیبهشت 01 - ساعت 12:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین. کافیه به شماره 09232824493 عدد 1 رو ارسال کنید.
28 اردیبهشت 01 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین. کافیه به شماره 09232824493 عدد 1 رو ارسال کنید.
27 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین. کافیه به شماره 09232824493 عدد 1 رو ارسال کنید.
25 اردیبهشت 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
23 اردیبهشت 01 - ساعت 12:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
9 خرداد 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
26 تیر 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای اینکه درجریان وبینارهای بعدیمون باشین، همین الان عضو کانال تلگرام بشین: https://t.me/mehrantabrizi
14 اردیبهشت 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
برای مطرح کردن پرسش‌هایی که دارین، از طریق تلگرام یا واتساپ به شماره پشتیبانی (1290149-0998) پیام بدین.
31 تیر 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
در سلسله وبینارهای "چه خبر از بازار رمزارزها؟"، با 6 مدل روش تحلیلی موجود، بازار رمزارزها (ارزهای دیجیتال) رو بررسی می‌کنیم.
13 اردیبهشت 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
این وبینار، جلسه چهارم ما خواهد بود. جلسات از هم مستقل هستن و در هر جلسه، دو رمزارز (پروژه) معرفی میشن. ویدیوی جلسات پیشین رو هم می‌تونین تهیه کنید.
11 اردیبهشت 01 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
سلسله‌ وبینارهای پرسش و پاسخ و رفع ابهام در زمینه‌های مرتبط با دنیای پر رمز و راز رمزارزها (ارزهای دیجیتال)
17 فروردین 01 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
به کمک 6 مدل روش تحلیل بازار رمزارزها (ارزهای دیجیتال)، روندها و اتفاقات هفته گذشته رو بررسی می‌کنیم، و بعد میریم سراغ موارد پیش روی بازار در هفته آتی
15 فروردین 01 - ساعت 19:00
در این سلسله وبینارها، رمزارزهایی رو به شما معرفی خواهم کرد که از نظر فاندامنتال قدرتمند هستن و پتانسیل رشد قیمتی بالایی دارن،حتی در شرایط خرسی بازار.
15 اسفند 00 - ساعت 19:00
یکی از مزایای بزرگ بازار ارزهای دیجیتال (رمزارزها)، این هستش که حتی در شرایط نزولی (خرسی) هم، می‌تونید سودهای کلانی بکنید. موضوع این وبینار، همین هستش
20 بهمن 00 - ساعت 19:00
اگه از خرید هیجانی در سقف قیمتی و بعد فروش ترسان و لرزان در کف، و در نتیجه ضررهای پشت سرهم لذت می‌برین، این وبینار اصلا مناسب شما نیست.
19 بهمن 00 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با روش‌های فعال، غیرفعال، مستقیم و غیرمستقیم و حتی روش‌های بدون نیاز به یک ریال سرمایه اولیه، در بازار ارزهای دیجیتال آشنا خواهید شد.
16 بهمن 00 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
یکی از مزایای بزرگ بازار ارزهای دیجیتال (رمزارزها)، این هستش که حتی در شرایط نزولی (خرسی) هم، می‌تونید سودهای کلانی بکنید. موضوع این وبینار، همین هستش
29 دی 00 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
در این سلسله وبینارها، پروژه‌هایی (رمزارزها) رو به شما معرفی خواهم کرد که از نظر بنیادی (Fundamental) قوی هستن و پتانسیل رشد قیمتی بالایی دارن.
28 دی 00 - ساعت 19:00
در این وبینار، به سراغ بازار داغ این روزها، یعنی ارزهای دیجیتال (رمزارزها) میریم و با یک ذره‌بین، تمام ابعادش رو بررسی می‌کنیم تا با شناخت واردش بشیم.
25 دی 00 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
چم و خم برندسازی شخصی افراد فعال در صنعت ساختمان و املاک، به کمک اینستاگرام
5 آبان 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
اگه کسب و کارت مرتبط با صنعت املاک و مستغلات هستش، من در این وبینار، 5 گام رو بهت میگم تا به کمک اینستاگرام، درآمدت عین یه آسمان‌خراش، بره بالا.
4 آبان 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
به کمک اینستاگرام، هیچ کسب و کاری در صنعت املاک و مستغلات نیست که نتونه به درآمدای بیش از حد برسه. پشت این ادعای من، منطق و آمار و ارقام هستش.
1 آبان 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
چم و خم برندینگ کسب و کارهای صنعت ساختمان و املاک در اینستاگرام
28 مهر 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
اگه کسب و کارت مرتبط با صنعت ساختمان هستش، من در این وبینار، 5 گام رو بهت میگم تا به کمک اینستاگرام، درآمدت عین یه آسمان‌خراش، بره بالا.
27 مهر 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
به کمک اینستاگرام، هیچ کسب و کاری در صنعت ساختمان نیست که نتونه به درآمدای بیش از حد برسه. پشت این ادعای من، منطق و آمار و ارقام هستش.
25 مهر 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در 5 گام، بهت میگم چطور درآمد پیج خودت رو بالا و بالا و بالاتر ببری و سری بین سرها بلند کنی.
3 شهریور 00 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
وبینار روشهای موفقیت پیج های اینستاگرام در زمینه زیورآلات، جواهرات و اکسسوری آموزش اینستاگرام کارگاه آنلاین اینستاگرام ایده محتوا ایده های کسب و کار
20 مرداد 00 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
وبینار پولسازی از اینستاگرام بازاریابی و فروش در اینستاگرام پیج اینستاگرام فروش بیشتر در اینستاگرام جذب فالوور درآمد از اینستاگرام آموزش اینستاگرام
19 خرداد 00 - ساعت 19:30
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar