موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

سعید لوکیان

سعید لوکیان

توسط 301 نفر دنبال می‌شود
مدیر عامل و معلم مدرسه تحلیل

سعید لوکیان موسس، مدیرعامل و معلم مدرسه تحلیل است. او سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی را از سال ۱۳۸۴ شروع کرده است و سابقه تدریس در حوزه تحلیل تکنیکال بازارهای مالی از سال ۱۳۹۱ در کارنامه دارد. او در فاصله بین سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۹ در بیش از ۴۰۰ همایش حضوری به عنوان مدرس در شهر اصفهان حضور داشته است.

وبینارهای مدرس

در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
10 خرداد 03 - ساعت 17:00
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
6 خرداد 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
30 اردیبهشت 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
25 اردیبهشت 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
20 اردیبهشت 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
13 اردیبهشت 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
9 اردیبهشت 03 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
6 اردیبهشت 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
2 اردیبهشت 03 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
28 فروردین 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
21 فروردین 03 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
24 اسفند 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
17 اسفند 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
10 اسفند 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
3 اسفند 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
29 بهمن 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
15 بهمن 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
12 بهمن 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
8 بهمن 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
1 بهمن 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
28 دی 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
24 دی 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
21 دی 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
17 دی 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
14 دی 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
10 دی 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
7 دی 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
3 دی 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
28 آذر 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
21 آذر 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
14 آذر 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
7 آذر 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
1 آذر 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
24 آبان 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
17 آبان 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
در این وبینار با ابزار جذاب اختیار معامله آشنا می‌شوید و مزیت‌های آن را نسبت به بورس‌، کریپتو و فارکس خواهید دید .
8 آبان 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
23 مهر 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
16 مهر 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
9 مهر 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
30 شهریور 02 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
21 شهریور 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله بورس آشنا کنیم.
12 شهریور 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
در وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران تلاش می‌کنیم تا شما را با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آشنا کنیم.
5 شهریور 02 - ساعت 17:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران برای آشنایی شما با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آماده شده است.
30 مرداد 02 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران برای آشنایی شما با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آماده شده است.
17 مرداد 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار اختیار معامله بورس؛ پر بازده‌ترین بازار ایران برای آشنایی شما با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آماده شده است.
13 مرداد 02 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار «اختیار معامله» فرصت معامله گری دوطرفه در بورس برای آشنایی شما با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آماده شده است.
23 تیر 02 - ساعت 16:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار «اختیار معامله» فرصت معامله گری دوطرفه در بورس برای آشنایی شما با ویژگی‌های جذاب ابزار اختیار معامله آماده شده است.
17 تیر 02 - ساعت 19:00
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar