موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

احسان حسنی

احسان حسنی

توسط 189 نفر دنبال می‌شود
ِDirect Response Copywriter

وبینارهای مدرس

کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
31 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
22 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
19 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
14 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
به لطف اینترنت نویسندگی به یک کار پُرتقاضا و پُردرآمد تبدیل شده است و امروزه می‌توانید به صورت دورکار یا فریلنسر هم در این حوزه درآمد خوبی داشته باشید
24 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
11 خرداد 03 - ساعت 22:00
این وبینار برگزار شده است
کسب درآمد از نوشتن در خانه راحت تر از آنچیزی است که تصور میکنی اگر با مهارت کپی رایتینگ آشنا شوی
11 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
8 خرداد 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
10 اردیبهشت 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
7 اردیبهشت 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کسب درآمد از نوشتن در خانه راحت تر از آنچیزی است که تصور میکنی اگر با مهارت کپی رایتینگ آشنا شوی
7 اردیبهشت 03 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کتاب نه تنها می‌تواند یک رزومه قدرتمند باشد و جایگاه اجتماعی بالایی برایتان رقم بزند بلکه می‌تواند فروش محصول یا خدمات تخصصی شما را نیز افزایش دهد.
12 اسفند 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
ارزیابی تبلیغ و محتوای شما : با این ارزیابی متوجه خواهی شد که چطور می توانید با بهبود ساختار و کلمات نرخ تبدیل و فروش خود را افزایش دهید
5 اسفند 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
ارزیابی تبلیغ و محتوای شما : با این ارزیابی متوجه خواهی شد که چطور می توانید با بهبود ساختار و کلمات نرخ تبدیل و فروش خود را افزایش دهید
27 بهمن 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
20 بهمن 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
16 بهمن 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
5 بهمن 02 - ساعت 12:40
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
28 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
25 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کسب درآمد از نوشتن در خانه راحتتر از آنچیزی است که تصور میکنی اگر با مهارت کپی رایتینگ آشنا شوی
22 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
10 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
7 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
3 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
1 دی 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
23 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کپی رایتینگ یعنی قرار دادن کلمات در کنار هم با هدف متقاعد کردن دیگران... گاهی این کلمات به صورت نوشته ارائه می شود اما گاهی می تواند پایه و هسته اصلی
19 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
در 18 جلسه با فرمول استوری سلینگ آشنا شوید و بازدید استوری و فروشتان را چند برابر کنید ( تضمینی و اثبات شده ) ویدئوی زیر را با دقت ببینید ...
15 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های اینستاگرام شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
6 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های اینستاگرام شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
2 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های اینستاگرام شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
24 آبان 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
بدون اغراق تبلیغات گوگل ادز یکی از هدفمندترین و به صرفه‌ترین روش‌های تبلیغاتی است که میتوانی روی آن حساب باز کنی تا بیشترین فروش و سود را رقم بزنی اما
7 آذر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
24 مهر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های اینستاگرام شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
24 مهر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
11 مهر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تکنیک‌های عنوان نویسی پیشرفته به شما کمک می‌کند تا توجه مخاطبان را جلب کنید و تبلیغ پُرفروش‌تری بسازید
7 مهر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
31 شهریور 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کتاب نه تنها می‌تواند یک رزومه قدرتمند باشد و جایگاه اجتماعی بالایی برایتان رقم بزند بلکه می‌تواند فروش محصول یا خدمات تخصصی شما را نیز افزایش دهد.
10 مهر 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
مردم در فضای آنلاین توضیحات محصول را می‌خرند نه خود محصول را ... چون در فضای آنلاین محصول قابل لمس نیست و مردم بر اساس توضیحات آن تصمیم ‌می‌گیرند
30 شهریور 02 - ساعت 21:00
با استفاده از این فرمول نه تنها استوری‌های شما بازدید بیشتری خواهد گرفت بلکه فروش و مشتریان بیشتری هم بدست می‌آورید
20 شهریور 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
16 شهریور 02 - ساعت 11:38
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
20 شهریور 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
13 شهریور 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
9 شهریور 02 - ساعت 21:00
تو این وبینار با متُد متقاعدکردن مردم و گرفتن پول از آن‌ها آشنا خواهی شد. این متُد اثبات شده برای فروش محصول و خدمات استفاده می‌شود
16 مرداد 02 - ساعت 21:00
این وبینار برگزار شده است
کتاب نه تنها می‌تواند یک رزومه قدرتمند باشد و جایگاه اجتماعی بالایی برایتان رقم بزند بلکه می‌تواند فروش محصول یا خدمات تخصصی شما را نیز افزایش دهد.
12 دی 01 - ساعت 21:30
این وبینار برگزار شده است
مردم در فضای آنلاین توضیحات محصول را می‌خرند نه خود محصول را ... چون در فضای آنلاین محصول قابل لمس نیست و مردم بر اساس توضیحات آن تصمیم ‌می‌گیرند
5 دی 01 - ساعت 21:30
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و بزرگترین بستر تخصصی مدیریت، فروش و برگزاری وبینار (سمینار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار کنین و هم وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت‌های لازم برای برگزاری وبینار، مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو در اختیارتون قرار میده. با ایسمینار همچنین می‌تونین ثبت‌نامی و فروش وبینارتون رو به طرز قابل ‌توجهی بهبود بدین.
اینماد logo-kasbokar