موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

یک پی

یک پی

توسط 15 نفر دنبال می‌شود

ﭘﻠﺘﻔﺮم ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﯾﮏ ﭘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺗﺼﺎل دﻫﻨﺪه ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ در ﯾﮏ ﭘﯽ دارای پنل حرفه ای مالی هستید که از ﯾﮏ ﺳﻤﺖ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪ ﺷﺘﺎب و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﺎﻧﮏﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻣﺘﺼﻞ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ، اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ انواع وﺟﻮه و درآمد های بین المللی را در ﻗﺎﻟﺐ ﺳﺮوﯾﺲ‌ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎزد.

وبینارهای برگزارکننده

آموزش پیشرفته Git گیت توسط پویا صبرآموز و معرفی کتاب Pro Git، کامل ترین آموزش Git در ایران که از سطح مبتدی و متوسطه تا پیشرفته رو شامل میشه
21 آبان 99 - ساعت 18:00
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و تنها پلتفرم تخصصی برگزاری وبینار (سیمنار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار و هم در وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت لازم برای برگزاری یه رویداد آنلاین رو اعم از نرم‌افزار و زیرساخت، در اختیارتون قرار میده. علاوه بر اون؛ مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو هم بهتون میده.
اینماد logo-kasbokar