موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار چگونه یک QC MAN موفق شویم ؟ ( روش های تلرانس گذاری مدرن مهندسی GD&T )

وبینار چگونه یک QC MAN موفق شویم ؟ ( روش های تلرانس گذاری مدرن مهندسی GD&T )

وبینار چگونه یک QC MAN موفق شویم ؟ ( روش های تلرانس گذاری مدرن مهندسی GD&T )

شروع وبینار:   7 آذر 99 - ساعت 11:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار چگونه یک QC MAN موفق شویم ؟ ( روش های تلرانس گذاری مدرن مهندسی GD&T )
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
ویژه ی بیست نفر اول
فعال از 25 آبان تا 4 آذر ― ( ویدئو دارد )
دارد
ویژه بیست نفر دوم
فعال از 27 آبان تا 5 آذر ― ( ویدئو دارد )
دارد
بلیط اضطراری
فعال از 28 آبان تا 7 آذر ― ( ویدئو دارد )
دارد
توضیحات وبینار

- در جلسات اول و دوم موضاعاتی نظیر:

تعاریف اصطلاحات اصلی 

قوانین اصلی و تفسیر حدود و شرایط اندازه گیری

را مورد بحث قرار می دهیم .

- در جلسات سوم تا پنجم در مورد

تلرانس گذاری هندسی

تلرانس گذاری فرم - مستقیمی سطوح و خطوط 

رابطه اندازه نما ( اصل حداکثر مواد ) 

مستقیمی نماهای اندازه 

تلرانس گذاری فرم - تختی 

مبناها و مفهوم سه صفحه ای 

مبناها براساس نماهای اندازه 

وضعیت - روابط زاویه ای سطوح

وضعیت - خطوط وابسطه به سطوح

وضعیت با استفاده از خطوط به عنوان مبنا 

صحبت خواهیم کرد .

و در سه جلسه پایانی موضوعاتی چون :

مکان سوراخ های تکی

تلرانس گذاری موقعیتی

مبناها برای تلرانس گذاری موقعیتی

محاسبه اندازه های سوراخ  و تلرانس ها مکانی

مکان و جهات انواع گوناگون سوراخ ها

موقعیت نماهای گوناگون

تلرانس گذاری گردی

تلرانس گذاری استوانه ایی

تلرانس گذاری پروفیل - پروفیل یک خط

تلرانس گذاری پروفیل - پروفیل یک سطح و تلرانس های دورتا دور

تلرانس های وابسته به هم - هم صفحه ای و تقارن

تلرانس ها وابسته - هم مرکزی و هم محوری

تلرانس های وابسته به هم - دویدگی

را بررسی می نماییم .

 

سرفصل‌های وبینار

- در جلسات اول و دوم موضاعاتی نظیر:

تعاریف اصطلاحات اصلی 

قوانین اصلی و تفسیر حدود و شرایط اندازه گیری

را مورد بحث قرار می دهیم .

- در جلسات سوم تا پنجم در مورد

تلرانس گذاری هندسی

تلرانس گذاری فرم - مستقیمی سطوح و خطوط 

رابطه اندازه نما ( اصل حداکثر مواد ) 

مستقیمی نماهای اندازه 

تلرانس گذاری فرم - تختی 

مبناها و مفهوم سه صفحه ای 

مبناها براساس نماهای اندازه 

وضعیت - روابط زاویه ای سطوح

وضعیت - خطوط وابسطه به سطوح

وضعیت با استفاده از خطوط به عنوان مبنا 

صحبت خواهیم کرد .

و در سه جلسه پایانی موضوعاتی چون :

مکان سوراخ های تکی

تلرانس گذاری موقعیتی

مبناها برای تلرانس گذاری موقعیتی

محاسبه اندازه های سوراخ  و تلرانس ها مکانی

مکان و جهات انواع گوناگون سوراخ ها

موقعیت نماهای گوناگون

تلرانس گذاری گردی

تلرانس گذاری استوانه ایی

تلرانس گذاری پروفیل - پروفیل یک خط

تلرانس گذاری پروفیل - پروفیل یک سطح و تلرانس های دورتا دور

تلرانس های وابسته به هم - هم صفحه ای و تقارن

تلرانس ها وابسته - هم مرکزی و هم محوری

تلرانس های وابسته به هم - دویدگی

را بررسی می نماییم .

 

مخاطبین

ویژه رشته های مهندسی مکانیک ، نقشه کشی صنعتی و طراحان پروسه های ساخت قطعات صنعتی

سوالات متداول

آیا مدرک پایان دوره ارائه می نمایید ؟

بله ؛ از طریق دانشگاه علمی کاربردی استان اصفهان

آیا به سوالات پیش آمده در حین کلاس پاسخ داده می شود ؟

بله ؛ از جلسه دوم پانزده دقیقه ی ابتدای هر جلسه را به این موضوع اختصاص می دهیم و در صورت نیاز این زمان را افزایش داده و این زمان به زمان اصلی کلاس اضافه خواهد شد و از این بابت جای نگرانی نیست .

مهندس سید محسن طباطبایی
مهندس سید محسن طباطبایی

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک

جلسات وبینار زمان برگزاری
تفسیر دقیق حدود و تلرانس ها
7 آذر 1399
ساعت 11:00
ساعت 13:00
تفسیر حدود و شرایط اندازه گیری
14 آذر 1399
ساعت 11:00
ساعت 13:00
تلرانس گذاری فرم و وضعیت - جلسه اول
21 آذر 1399
ساعت 11:00
ساعت 13:00
نمایش همه جلسات
Host Cover
برگزارکننده: مهندس سید محسن طباطبایی
گزارش دادن
 انتخاب بلیت