موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار تشریح ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

وبینار تشریح ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

وبینار تشریح ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی

مدت وبینار: ساعت
ذخیره کردن
وبینار تشریح ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

لازمه تعالی سازمانی و تجربه بهتر کارکنان در حوزه تعالی بخشی به فعالیت ها از نظر کمی و کیفی ؛ یک نظام ارزیابی دقیق و مستمر است.

این نظام ارزیابی در سامانه سجاده که عملکرد اقامه نماز دستگاه های زیرمجموعه وزارت جهاد را رصد می نماید، بصورت برخط آماده دریافت مستندات فعالیت ها بر اساس شاخص های سنجش سرآمد در زمان تعیین شده استو در این وبینار به زوایای آشکار و پنهان این سامانه و اسناد بالادستی آشنا خواهیم شد.

سرفصل‌های وبینار

اسناد بالا دستی

 


آیین نامه ترویج و توسعه فرهنگ اقامه نماز مصوب هیات محترم وزیران

احکام فرهنگی برنامه ششم توسعه

ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز، ﻣﺎﻣﻮرﻳﺖ ﻫﺎ و اﺻﻮل ارزش ﻫﺎی ﻧﻤﺎز ﻛﺸﻮر

آﺋﻴﻦ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﺎد ﻋﺎلی اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ

ﻧﻈﺎم ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی، ﻧﻈﺎرت و ارزﻳﺎبی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﺮوﻳﺞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎ

ﻣﻨﺸﻮر اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز در دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی ﻛﺸﻮر

 


بخشنامه ها و دستورالعمل ها

 


ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﻮرای اﻗﺎﻣﻪ ﻧﻤﺎز دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﺟﺮایی

دستورالعمل های نظام جامع برنامه ریزی، نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز( مصوبات کارگروه های کارشناسی و مشورتی)

ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور

شیوه نامه دوره آموزش آداب، اسرار و احکام نماز (ویژه کارکنان دولت)

دستورالعمل دوره آموزش فعالان اجرایی نماز

مخاطبین

اعضای شورای اقامه نماز و کاربران سامانه سجاده در وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه

سوالات متداول

مهم ترین مباحث مطرح شده در این سمینار چه سرفصل هایی است؟

آشنایی با کیفیت بارگذاری مستندات در سامانه سجاده بمنظور کسب نمره 100 درصد

حامیان
ستاد اقامه نماز
محمدشریف حسینی
محمدشریف حسینی

استاد دانشگاه

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 5 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 5 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 5 از 5
تجربه محور بودن محتوا 5 از 5
5 از 5 ( 2 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول دوره
2 اردیبهشت 1399
ساعت 18:00
ساعت 19:00
جلسه دوم
4 اردیبهشت 1399
ساعت 18:00
ساعت 19:00
گزارش دادن