موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی

وبینار آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی

وبینار آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی

مدت وبینار: ساعت
ذخیره کردن
وبینار آشنایی با نحوه مشارکت در تدوین استاندارد های بین المللی
توضیحات وبینار

آشنایی با سازمان های بین المللی استاندارد سازی از جمله ISO-IEC-OIML-CODEX

آشنایی با نحوه تدوین استاندارد های بین المللی

آشنایی با قوانین و مقررات حاکم بر تدوین استاندارد ها در سطح بین المللی

 

سرفصل‌های وبینار

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازی ISO

آشنایی با مراحل تدوین استاندارد های بین المللی ISO

آشنایی با نحوه ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی ISO

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازی CODEX

آشنایی با مراحل تدوین استاندارد های بین المللی CODEX

آشنایی با نحوه ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی CODEX

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازی IEC

آشنایی با مراحل تدوین استاندارد های بین المللی IEC

آشنایی با نحوه ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی IEC

آشنایی با سازمان بین المللی استاندارد سازی OIML

آشنایی با مراحل تدوین استاندارد های بین المللی OIML

آشنایی با نحوه ارائه پیشنهاد تدوین استاندارد بین المللی OIML

مخاطبین

کارشناسان استاندارد - مدیران کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده سازمان ملی استاندارد

لیلا نصیری
لیلا نصیری

مدرس سازمان ملی استاندارد

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
30 شهریور 1399
ساعت 8:30
ساعت 12:30
جلسه دوم
31 شهریور 1399
ساعت 8:30
ساعت 12:30
Host Cover
برگزارکننده: شرکت اندیشه نگار بهفام
گزارش دادن