موضوعات
سبد خرید (0)
کارگاه یک روزه هدف گذاری

کارگاه یک روزه هدف گذاری

کارگاه یک روزه هدف گذاری

مدت وبینار:
ذخیره کردن
کارگاه یک روزه هدف گذاری
توضیحات وبینار

کارگاه یک روزه آنلاین هدف گذاری

با هدف آموزش تعاملی یکی از بهترین و موثرترین روش های هدفگذاری

سرفصل ها: 

تعریف هدف و هدفگذاری

مزایا هدفمند بودن

انواع هدف

روش های هدفگذاری

روش SMARTER

و ...

زهرا حاجی قربانی
زهرا حاجی قربانی

مدیر رهارشد

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
کارگاه یک روزه هدف گذاری
پنج‌شنبه 27 مرداد 1401
ساعت 16:00
ساعت 18:00
Host Cover
برگزارکننده: رها رشد
adds-cart