موضوعات
سبد خرید (0)
بررسی ماده به ماده قراردادهای اعطاء نمایندگی در شرکت های تجاری

بررسی ماده به ماده قراردادهای اعطاء نمایندگی در شرکت های تجاری

بررسی ماده به ماده قراردادهای اعطاء نمایندگی در شرکت های تجاری

ذخیره کردن
بررسی ماده به ماده قراردادهای اعطاء نمایندگی در شرکت های تجاری
بلیت‌های ویدئو
ارز
بلیت ویدئو
تومان
توضیحات وبینار

قراره در یک جلسه آنلاین یک نمونه قرارداد اعطاء نمایندگی در شرکت های تجاری رو باهم بررسی و نکات مهم اون رو مرور کنیم

این نمونه قرارداد اعطاء نمایندگی برای یکی از شرکت های معتبر تنظیم شده و در حال اجراست 

قراردادهای اعطاء نمایندگی از قراردادهای مهم شرکت های تولیدی و توزیعی است 

هنگامه عسگری
هنگامه عسگری

مدرس و مشاور حقوقی کسب و کارها و تنظیم قراردادها

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
بررسی ماده به ماده نمونه قرارداد
چهارشنبه 14 اردیبهشت 1401
ساعت 17:00
ساعت 18:30
هنگامه عسگری
هنگامه عسگری
موسسه کارو کسب ویرا
موسسه کارو کسب ویرا موسسه آتی تجارت ویرا فعال در حوزه برگزاری دوره های آموزشی قراردادی در حوزه شرکت های تجاری و کارو کسب ها
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت