موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار تخصصی آموزش امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

وبینار تخصصی آموزش امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

وبینار تخصصی آموزش امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار تخصصی آموزش امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

با هدف آشنایی مدیران و کارشناسان حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی ) با نحوه تهیه و تدوین طرح امکان سنجی(طرح توجیهی فنی اقتصادی) با توجه به استاندارها و منابع اطلاعات قابل دسترس در حوزه درمان، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی برگزار خواهد شد.
تفاوت این دوره با دوره های عمومی: بررسی تخصصی در بخش های طرح می باشد در فصل بازار بررسی عرضه و تقاضا بررسی قیمت خدمات یا فروش و نیاز آتی بازار، دسترسی به مواد اولیه، بررسی بازار جهانی با توجه خاص به گزارش ها و آمار نامه­های تخصصی در حوزه درمان، صنعت دارو و تجهیزات پزشکی مورد توجه قرار خواهند گرفت. دربخش فنی بررسی الزامات قانونی و استاندارهای خاص این صنعت در زمینه ساختمان، اتاق تمیز و مسائل فنی برای حوزه سلامت بررسی خواهد شد. در مجموع مطالعات بازار فنی و مالی همچون بقیه طرح ها جمع بندی خواهند شد.

موسسه سپنود شرق وبینار تخصصی آموزش امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )را برگزار میکند .

هدف دوره:
آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )با توجه به استاندارهای بین المللی و سیستم بانکی.

محتوای دوره:
اهداف طرح توجیهی
کاربردهای طرح توجیهی
مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی
اجزای اصلی یک طرح توجیهی
تعریف کیفیت در طرح توجیهی
ویژگی های یک طرح مناسب
نگرش سیستمی در تدوین طرح امکان سنجی
بررسی اهلیت متقاضی
بوم کسب و کار و مدل کسب و کار
مقایسه طرح کسب و کار و طرح امکانسنجی
سناریوسازی

مطالعه بازار:
نقش مطالعات بازار در توجیه پذیری طرح

آشنایی با اصطلاحات تخصصی در حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

منابع کسب اطلاعات حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

نحوه استفاده از بانک های اطلاعاتی، آمارنامه ها و منابع تخصصی
بررسی عرضه و تقاضا
بررسی قیمت خدمات یا فروش و نیاز آتی بازار
دسترسی به مواد اولیه
بررسی بازار جهانی
مکانیابی پروژه

مطالعه فنی:
ارزیابی فنی

ضوابط تاسیس و ثبت شرکت­های دارویی

فرآیند مجوز فعالیت شرکت ­های دارویی
بررسی فرآیند تولید
بررسی تکنولوژی های تولید

ضوابط احداث بیمارستان
بررسی استانداردهای اجباری

برآورد های فنی بر اساس استانداردهای اجباری

بررسی مقررات و دستورالعمل ­های و ضوابط احداث کارخانه­ها صنعت دارو وتجهیزات پزشکی و بیمارستان
برنامه تولید و قیمت فروش طرح

نحوه درآمد زایی حوزه درمان و بیمارستان
هزینه های سرمایه گذاری طرح
هزینه های ثابت
سرمایه در گردش
پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح
هزینه های عملیاتی

مطالعه مالی:
نرخ تنزیل
جریانات نقدینگی(جریان وجوه نقد)
تشکیل جدول و نمودار جریانات نقدی(Cash Flow)
ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV
تحلیل حساسیت
نقطه سر به سر
نرخ بازده داخلی IRR
دوره بازگشت سرمایه
معرفی نرم افزار COMFAR III

ویژگی های یک طرح مناسب؛
بررسی فرمت های طرح توجیهی سیستم بانکی؛
شاخص های مقایسه طرح های توجیهی؛
معیارهای ارزیابی طرح ها در سیستم بانکی؛

مخاطبین دوره:

مشاوران مالی و اقتصادی
مدیران و کارشناسان حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )
دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری
کارشناسان مالی و حسابداری کلیه شرکت‌های حوزه سلامت
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
شرکت‌های تأمین سرمایه
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های مشاور مالی
شرکت‌های لیزینگ
سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

مدرس دوره:دکترمحسن شریف - مدیر عامل موسسه سپینود شرق
جهت کسب اطلاعات بیشتر با واحد آموزش موسسه سپینود شرق تماس حاصل نمایید.

تلفن تماس:۲۶۳۵۸۶۰۸-۰۲۱

همراه:۰۹۲۱۵۱۸۶۹۰۶

سرفصل‌های وبینار

هدف دوره:
آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح امکان سنجی پروژه های حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )با توجه به استاندارهای بین المللی و سیستم بانکی.

محتوای دوره:
اهداف طرح توجیهی
کاربردهای طرح توجیهی
مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی
اجزای اصلی یک طرح توجیهی
تعریف کیفیت در طرح توجیهی
ویژگی های یک طرح مناسب
نگرش سیستمی در تدوین طرح امکان سنجی
بررسی اهلیت متقاضی
بوم کسب و کار و مدل کسب و کار
مقایسه طرح کسب و کار و طرح امکانسنجی
سناریوسازی

مطالعه بازار:
نقش مطالعات بازار در توجیه پذیری طرح

آشنایی با اصطلاحات تخصصی در حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

منابع کسب اطلاعات حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )

نحوه استفاده از بانک های اطلاعاتی، آمارنامه ها و منابع تخصصی
بررسی عرضه و تقاضا
بررسی قیمت خدمات یا فروش و نیاز آتی بازار
دسترسی به مواد اولیه
بررسی بازار جهانی
مکانیابی پروژه

مطالعه فنی:
ارزیابی فنی

ضوابط تاسیس و ثبت شرکت­های دارویی

فرآیند مجوز فعالیت شرکت ­های دارویی
بررسی فرآیند تولید
بررسی تکنولوژی های تولید

ضوابط احداث بیمارستان
بررسی استانداردهای اجباری

برآورد های فنی بر اساس استانداردهای اجباری

بررسی مقررات و دستورالعمل ­های و ضوابط احداث کارخانه­ها صنعت دارو وتجهیزات پزشکی و بیمارستان
برنامه تولید و قیمت فروش طرح

نحوه درآمد زایی حوزه درمان و بیمارستان
هزینه های سرمایه گذاری طرح
هزینه های ثابت
سرمایه در گردش
پیش بینی برنامه زمان بندی اجرای طرح
هزینه های عملیاتی

مطالعه مالی:
نرخ تنزیل
جریانات نقدینگی(جریان وجوه نقد)
تشکیل جدول و نمودار جریانات نقدی(Cash Flow)
ارزش فعلی خالص سرمایه گذاری NPV
تحلیل حساسیت
نقطه سر به سر
نرخ بازده داخلی IRR
دوره بازگشت سرمایه
معرفی نرم افزار COMFAR III

ویژگی های یک طرح مناسب؛
بررسی فرمت های طرح توجیهی سیستم بانکی؛
شاخص های مقایسه طرح های توجیهی؛
معیارهای ارزیابی طرح ها در سیستم بانکی؛


مخاطبین دوره:

مشاوران مالی و اقتصادی
مدیران و کارشناسان حوزه سلامت (دارویی،درمان، تجهیزات پزشکی )
دانشجویان رشته‌های مدیریت مالی و اقتصاد و حسابداری
کارشناسان مالی و حسابداری کلیه شرکت‌های حوزه سلامت
بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری
شرکت‌های تأمین سرمایه
شرکت‌های سرمایه‌گذاری
شرکت‌های مشاور مالی
شرکت‌های لیزینگ
سازمان‌ها و مؤسسات دولتی

محسن شریف
محسن شریف

عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه سپینودشرق

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
یک‌شنبه 20 تیر 1400
ساعت 15:00
ساعت 19:00
جلسه دوم
سه‌شنبه 22 تیر 1400
ساعت 15:00
ساعت 19:00
جلسه سوم
یک‌شنبه 27 تیر 1400
ساعت 15:00
ساعت 19:00
نمایش همه جلسات
Host Cover
برگزارکننده: موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
adds-cart
adds-cart