موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام

وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام
توضیحات وبینار

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس با همکاری پارک علم و فناوری دانشگاه تهران وبینار آموزشی آشنایی با فرآیند ثبت شرکت و تقسیم سهام را به صورت رایگان در تاریخ 23 و 24 آذرماه ساعت 14 تا 16  برگزار میکند.

سرفصل‌های وبینار
 • حداقل اعضاء در زمان تشکیل شرکت چند نفر است؟
 • آیا صغیر و محجور می‌تواند در شرکت عضو شود؟
 • انتخاب نوع مناسب شرکت از میان انواع 7 گانه قانونی
 • امکان تغییر مواد اساسنامه پس از ثبت آن در اداره ثبت شرکت‌ها
 • نکات کاربردی برای تعیین نام شرکت
 • آیا نام شرکت و یا خود شرکت قابل انتقال است؟
 • شخصیت حقوقی شرکت مستقل از شرکاء می‌باشد؟
 • مدت تصدی اعضاء هیات مدیره
 • با چه درصد از مالکیت سرمایه ، امور شرکت را کنترل نماییم
 • آیا با ثبت شرکت از ثبت برند بی‌نیاز می‌شویم؟
 • حداقل سرمایه و ملاحظات تعیین سرمایه؟
 • سهام چیست و سهام ممتاز چه ویژگی دارد؟
 • سهام وثیقه مختص چه اشخاصی است؟
 • نقل وانتقال سهام و سرمایه در شرکت‌ها
 • ارکان شرکت :مجامع – هیات مدیره – بازرسین
 • شرح مختصری از وظایف مجامع شرکت
مخاطبین

واحدهای فناور

شرکت های نوپا

دانشجویان

حامیان
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
دانشگاه تربیت مدرس
مرکز کارآفرینی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
خانم دکتر فرزانه گوشه
خانم دکتر فرزانه گوشه

وکیل پایه یک دادگستری .مدرس در امور کاربردی شرکت‌ها و مالکیت صنعتی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول
یک‌شنبه 23 آذر 1399
ساعت 14:00
ساعت 16:00
جلسه دوم
دوشنبه 24 آذر 1399
ساعت 14:00
ساعت 16:00
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس دفتر آموزش و ترویج پارک تربیت مدرس
adds-cart