موضوعات
سبد خرید (0)
مهارت‌های به‌درد‌بخور مرجع آموزش‌های ویدئویی زنده و تعاملی

انتشارات جنگل جاودانه

انتشارات جنگل جاودانه

توسط 1384 نفر دنبال می‌شود

ناشر کتاب های زبان

وبینارهای برگزارکننده

کارگاه انلاین تربیت مدرس
12 دی 01 - ساعت 10:00
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
9 دی 01 - ساعت 10:00
دوره انلاین روش تدریس کتاب
5 دی 01 - ساعت 14:00
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
2 دی 01 - ساعت 10:00
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
28 آذر 01 - ساعت 14:00
کارگاه آنلاین تربیت مدرس زبان انگلیسی
16 آبان 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس
24 آذر 01 - ساعت 9:30
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
21 آذر 01 - ساعت 14:00
کارگاه انلاین تربیت مدرس
18 آذر 01 - ساعت 10:00
کارکاه انلاین روش تدریس کتاب
14 آذر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره جامع نحوه تدریس Writing به سطوح مختلف
3 آذر 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
2 آذر 01 - ساعت 12:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
23 آبان 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
20 آبان 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس
13 آبان 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
9 آبان 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
2 آبان 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
درره انلاین تقویت زبان عمومی ویژه مدرسین زبان
12 آبان 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین جامع و تخصصی روش تدریس Grammar به سطوخ مختلف
21 مهر 01 - ساعت 9:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
25 مهر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
18 مهر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین ویژه مدیران و سوپروایزران
9 مهر 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
4 شهریور 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
16 تیر 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس کودک و نوجوان
10 شهریور 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین آیلتس تربیت مدرس
13 مرداد 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس بزرگسالان
16 تیر 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره انلاین تربیت مدرس
5 مرداد 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس زبان
28 شهریور 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس زبان
17 شهریور 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
14 شهریور 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس زبان
31 مرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
24 مرداد 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس زبان
26 مرداد 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
27 تیر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
23 تیر 01 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
21 تیر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین روش تدریس کتاب
13 تیر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس زبان انگلیسی
3 تیر 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت سوپروایزر
18 فروردین 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس
15 اردیبهشت 01 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
27 خرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
23 خرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
16 خرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
9 خرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
2 خرداد 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
26 اردیبهشت 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
19 اردیبهشت 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تلفیق روانشناسی و اموزش زبان دوم
5 اردیبهشت 01 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه در کلاس های خصوصی تدریس کنیم؟
20 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس
14 بهمن 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Mindset را تدریس کنیم؟
16 اسفند 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
هرآنچه که درمورد آزمون های بین المللی حوزه تدریس باید بدانیم.
13 اسفند 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Big English را تدریس کنیم؟
9 اسفند 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Got it را تدریس کنیم؟
6 اسفند 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
2 اسفند 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
نحوه تدریس کتاب های First Friends
29 بهمن 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
چگونه کتاب های Oxford Discover را تدریس کنیم ؟
3 اسفند 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
24 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
18 بهمن 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
11 بهمن 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
8 بهمن 00 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
4 بهمن 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
1 بهمن 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
27 دی 00 - ساعت 13:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
30 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس انلاین
13 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
10 دی 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
6 دی 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
آزمون عملی تربیت مدرس
11 آذر 00 - ساعت 8:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
23 مهر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس آیلتس
18 آذر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
6 آبان 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
ازمون عملی تربیت مدرس
19 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
29 آذر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
15 آذر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
22 آذر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
8 آذر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
1 آذر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
24 آبان 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه انلاین تربیت مدرس
17 آبان 00 - ساعت 10:30
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
10 آبان 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین روش تدریس کتاب
3 آبان 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
26 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار روش تدریس کتاب سطح کودکان
30 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار روش تدریس کتاب
5 مهر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
روش تدریس کتاب برای مدرسین زبان
16 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره روش تدریس کتاب برای مدرسین زبان
12 مهر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تربیت مدرس آیلتس
9 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه روش تدریس کتاب
2 مهر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگااه آنلاین تربیت مدرس
8 شهریور 00 - ساعت 11:30
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس آیلتس
11 شهریور 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس کودک و نوجوان
24 تیر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
29 شهریور 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
26 شهریور 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
22 شهریور 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
15 شهریور 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
5 شهریور 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
1 شهریور 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار تربیت مدرس آنلاین
25 مرداد 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آموزشی آنلاین برای آموزش مدرسین
18 مرداد 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
11 مرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره های آنلاین تربیت مدرس
4 مرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه معرفی کتاب های حوزه تدریس
28 تیر 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس روش تدریس کتاب
21 تیر 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی
18 تیر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تربیت مدرس زبان انگلیسی
11 تیر 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره آنلاین تربیت مدرس آیلتس
9 اردیبهشت 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تربیت مدرس آنلاین
28 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه تربیت مدرس آنلاین
27 خرداد 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
21 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس
17 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آموزشی برای مدرسین زبان انگلیسی
13 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
14 تیر 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
7 تیر 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
31 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
24 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
20 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
10 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
7 خرداد 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
3 خرداد 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
31 اردیبهشت 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
24 اردیبهشت 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
20 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
13 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تلفیق روانشناسی کودک با آموزش زبان دوم
6 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار روش تدریس کتاب
6 خرداد 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
دوره روش تدریس کتاب برای مدرسین زبان
27 اردیبهشت 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
معرفی ویرایش جدید کتاب های Q-skils
18 اردیبهشت 00 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
دوره تربیت مدرس آنلاین
19 فروردین 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
کارگاه آنلاین تربیت مدرس زبان انگلیسی
23 فروردین 00 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
روش تدریس کتاب های Super Minds
16 فروردین 00 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار How To Teach 1-On-1

27 بهمن 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار IELTS Panel Discussion

14 اسفند 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
1.لطفا در زمان ثبت نام ,نام و نام خانوادگی خود را با حروف لاتین همانطور که دوست دارین تو مدرکتون زده بشه, تایپ بفرمایید.2.مدرک وبینار طی 14 روز کاری ب
16 بهمن 99 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Teens & Adults Panel Discussion

15 اسفند 99 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Kids Panel Discussion

13 اسفند 99 - ساعت 14:30
این وبینار برگزار شده است
وبینار How to Teach Family and Friends

18 اسفند 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار How to Teach Top Notch

11 اسفند 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Project Work

4 اسفند 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Teaching Grammar through Fun Activities and Tasks

20 بهمن 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
1.لطفا در زمان ثبت نام ,نام و نام خانوادگی خود را با حروف لاتین همانطور که دوست دارین تو مدرکتون زده بشه, تایپ بفرمایید.2.مدرک وبینار طی 14 روز کاری ب
20 بهمن 99 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار How to Teach American English File

13 بهمن 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
- Creating a sustainable personal and professional growth - Personalizing success strategies for lifelong learning
10 بهمن 99 - ساعت 10:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار Digital Classroom Management

6 بهمن 99 - ساعت 14:00
این وبینار برگزار شده است
وبینار IELTS for Candidates

4 مرداد 99 - ساعت 9:00
این وبینار برگزار شده است
   
7 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
6 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
5 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
4 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
3 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
2 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
1 خرداد 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
31 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
30 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
   
29 اردیبهشت 99 - ساعت 18:00
این وبینار برگزار شده است
    **Setting Goals for your Classes** **How to manage your mind as a teacher** **How to set goals for your classes* *    **How goal setting can
12 اردیبهشت 99 - ساعت 11:00
این وبینار برگزار شده است
۱.آموزش مدرسین زبان ۲.جذاب کردن کلاس های آنلاین با استفاده از ویدیو،بازی،اپلیکیشن و فعالیت های مختلف ۳.جذاب کردن کلاس های آنلاین و حضوری برای زبان آ
8 اردیبهشت 99 - ساعت 11:00
این وبینار برگزار شده است
با عضویت در خبرنامه
هیچ وبیناری را از دست نخواهید داد...
ایسمینار اولین و تنها پلتفرم تخصصی برگزاری وبینار (سیمنار و کلاس) و رویداد آنلاینه که در اون هم می‌تونید وبینار برگزار و هم در وبینار شرکت کنین! ایسمینار تمام زیرساخت لازم برای برگزاری یه رویداد آنلاین رو اعم از نرم‌افزار و زیرساخت، در اختیارتون قرار میده. علاوه بر اون؛ مدیریت کاربرها، بسته‌های تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی، بسته‌های مکمل برگزاری و سیستم فروش فیلم وبینار رو هم بهتون میده.
اینماد logo-kasbokar