موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار کارگاه مقاله نویسی

وبینار کارگاه مقاله نویسی

وبینار کارگاه مقاله نویسی

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار کارگاه مقاله نویسی
توضیحات وبینار

کارگاه مقاله نویسی :

- چگونه می توان مقاله نویسی را شروع کرد 

- به چه کسانی Athor ship گفته می شود 

- انتشار مقاله

- در مورد Ethics of publication

 

آریانه سرداربنده
آریانه سرداربنده

داروساز علوم پزشکی تهران

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
کارگاه مقاله نویسی و انتشار مقاله
30 تیر 1399
ساعت 18:00
ساعت 20:00
Host Cover
برگزارکننده: آریانه سرداربنده
گزارش دادن