موضوعات
سبد خرید (0)
کارگاه الکتروفورز

کارگاه الکتروفورز

کارگاه الکتروفورز

ذخیره کردن
کارگاه الکتروفورز
توضیحات وبینار

باند های ژن خودت رو ببین

در این کارگاه ، در سه ساعت الکتروفورز را به صورت عملی در کنار مباحث تئوری، یاد خواهید گرفت

پس این کارگاه  شما قادر خواهید بود، باند های مولکول‌های ورارثتی (RNA  و DNA)  را از بافت های مختلف مشاهده کنید

سرفصل‌های وبینار

-بررسی کمی یا کیفی استخراج ماکرومولکول ها
-معرفی تکنیک UV اسپکتوفتومتری
-معرفی تکنیک ژل الکتروفورز
-نحوه ی ساخت ژل و آشنایی با انواع پودر ها
-آشنایی با انواع بافر ها
-بررسی باند های گرفته شده در ژل

حسین عباسی نیا
حسین عباسی نیا

Laboratory Techniques, Biocamp research-industrial holding

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
الکتروفورز
پنج‌شنبه 26 فروردین 1400
ساعت 16:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: آرشا دانش