موضوعات
سبد خرید (0)
دوره آموزشی سرنخ سال 1400 از دست نده

دوره آموزشی سرنخ سال 1400 از دست نده

ذخیره کردن
دوره آموزشی سرنخ سال 1400 از دست نده
توضیحات وبینار
قانون 1 - 2-  3-| دوره بی نظیر سرنخ ( تکنیکهایی که برای هر کاری نیاز داریم)

.آموزش مفاهیم اولیه قانون جذب 

قانون جذب (به زبان انگلیسی: law attraction) در فلسفه اندیشه های نوین ، به باوری پایه و بنیادین گویند که بر طبق آن با تمرکز بر افکار منفی یا مثبت، میتوانید تجربه های مثبت یا منفی را به زندگی خود جذب کنید.
البته در این دوره بی نظیر ارتعاشات و احساسات از دید قرآن کریم نیز برسی و تحلیل میگردد

2-مراحل استفاده از قانون جذب
3-اهمیت قانون جذب در زندگی
4-تعاریف اشتباه قانون جذب
5-افکار مثبت و منفی در قانون جذب
 6-چگونه  قانون جذب را بکارگیری کنیم؟

جذب ازدواج موفق با قوانین 

ضمیر خودآگاه و نا خودآگاه

Teacher Avatar
اکبر میرزاخانی مدرس و بنیانگذار طرح و سبک ورزشی(MAD.T)
Teacher Avatar
محمدمهدی ابوالفتحی حقوقدان و مدرس رشد و توسعه

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
معرفی و تحلیل قانون جذب
جمعه 20 فروردین 1400
ساعت 18:30
ساعت 20:30
Host Cover
برگزارکننده: موسسه ارتقاء ذهن نخبگان