موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار رایگان چالشهای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط - مطالعه موردی: انگلستان

وبینار رایگان چالشهای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط - مطالعه موردی: انگلستان

وبینار رایگان چالشهای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط - مطالعه موردی: انگلستان

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار رایگان چالشهای پیاده سازی سیستمهای مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط - مطالعه موردی: انگلستان
توضیحات وبینار

سازمانهای متولی تهیه استانداردهای مدیریتی (علی الخصوص سازمان جهانی استانداردسازی: ISO) استانداردها را به صورت عمومی تهیه می کنند و اندازه ی شرکتها و سازمانهایی که قرار است از این استانداردها استفاده کنند را مد  نظر قرار نمی دهند. از طرفی یک واقعیت تجربه شده اینست که پیاده سازی این استانداردها نیازمند زیرساخت ها و منابع مختلف (منابع انسانی،  دانش مدیریتی، ...) است که معمولا در سازمان های بزرگ بیشتر یافت می شوند. بنابراین برخی از منتقدین استانداردهای مدیریتی معتقدند که این استانداردها برای سازمان های بزرگ نوشته شده اند و برای مجموعه های کوچک مناسب نیستند.

یان ادواردز (Ian Edwards) در این وبینار ضمن نقد این ایده بر اساس مطالعه انجام شده در کشور انگلستان، نکاتی را برخواهد شمرد که چه رویکردهایی منجر به شکست سیستم مدیریتی در شرکتهای کوچک و متوسط می شود و در مقابل در نظر گرفتن چه نکاتی منجر به پیاده سازی موفقیت آمیز چنین سیستمهایی در سازمانهایی در آن اندازه می شوند.
 

Organizations in charge of development of standards (especially international organization of standards: ISO) develop their standards for generic purposes and do not take their size into consideration. While an experienced shows that implementation of such standards requires different infrastructures and resources (human resources, management knowledge, etc) which are usually more available in large organizations. So some people believe that such standards are designed for large organizations and do not suit SMEs.
Ian Edwards will criticize this opinion in this webinar and based on the experiences gained in UK SMEs will elaborate the wrong approaches which lead to failure of such systems and those which have led to a success.

یان ادواردز
یان ادواردز

مشاور ارشد پیاده‌سازی سیستمهای مدیریتی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه
چهارشنبه 8 بهمن 1393
ساعت 20:30
ساعت 21:30
Host Cover
برگزارکننده: ایسمینار
adds-cart
adds-cart