موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار تدوین طرح کسب و کار

وبینار تدوین طرح کسب و کار

وبینار تدوین طرح کسب و کار

شروع وبینار:   15 تیر 01 - ساعت 19:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار تدوین طرح کسب و کار
توضیحات وبینار

طرح کسب وکار نقشه راهی است که هر کارآفرینی باید برای خود داشته باشد.

در این وبینار با طرح کسب و کار و قسمتهای مختلف آن آشنا خواهید شد و چگونگی نوشتن آن را فراخواهید گرفت.

همچنین با مفاهیم مختلف مالی، بازاریابی و موارد مدیریتی سازمانی مورد نیاز آشنا خواهید شد.

احمد مویدفرد
احمد مویدفرد

پژوهشگر اقتصادی، کارشناس سرمایه گذاری و مترجم عضو انجمن تحقیقات بانک مرکزی (سوییس)

جلسات وبینار زمان برگزاری
وبینار تدوین طرح کسب و کار
چهارشنبه 15 تیر 1401
ساعت 19:00
ساعت 20:00
Host Cover
برگزارکننده: آکادمی پژوهش و سرمایه گذاری
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت