موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار مقدمات شخصیت شناسی به روش MBTI

وبینار مقدمات شخصیت شناسی به روش MBTI

وبینار مقدمات شخصیت شناسی به روش MBTI

مدت وبینار:
ذخیره کردن
وبینار مقدمات شخصیت شناسی به روش MBTI
بلیت‌های ویدئو
ارز
بلیت ویدئو
تومان
توضیحات وبینار

انسان یک موجود اجتماعی است و برای تعامل بهتر با دیگر انسانها نیاز دارد ابتدا از رمز وراز تیپ شخصیت خود اگاهی یابد تاخودش رابهتر بشناسد نقاط قوت وضعف خودرابفهمد وسپس قادرباشد دیگران اعم ازهمسر-خانواده-فرزندان-مدیر-کارمند-کارفرمای خود را ازنظر تیپ شخصیت بشناسد تا کمتردیگران راقضاوت کند کمتر برچسب بزند وبهتر ارتباط سالمتر برقرارنماید 

گاه ممکنست از رفتارهای همسریافرزندتان ازرده خاطرشوید که چرا اصول ومقرارت شما را نادیده میگیرد چرا سرساعت اماده نمیشود چرابموقع به مهمانی نمیاید چرا ساک سفر را اماده مینماید  اگر چنین است این دوره  شخصیت شناسی MBTI حتما به شما کمک خواهد کرد برای زوجین بسیار مفیدخواهد بود دراین وبینار شما درپایان جلسه حتی بدون ابزار وتست میتوانید تیپ شخصیت خود ودوستانتان را تشخیص دهید

این وبینار مقدمات شخصیت شناسی بروش mbti بیان میشود که درحال حاضر یکی از استانداردترین وپرطرفدارترین ابزار شخصیت شناسی در دنیا محسوب میشود

سرفصل‌های وبینار

تاریخچه و معرفی شخصیت شناسی mbti

معرفی 4 ترجیحات mbti

معرفی برونگرایی- درونگرایی

معرفی حسی-شهودی

معرفی فکری-احساس

معرفی منظم-منعطف

 

دکتر حمیده دهقانی
دکتر حمیده دهقانی

دکتری مدیریت کسب و کار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 4 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 3 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 3 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4 از 5
3.5 از 5 ( 1 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
تاریخچه ومعرفی شخصیت شناسی mbti
10 اردیبهشت 1399
ساعت 10:00
ساعت 12:00
Host Cover
برگزارکننده: حمیده دهقانی
گزارش دادن
 انتخاب بلیت