موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار مجموعه کارگاه های رفتاردرمانی شناختی (CBT)

وبینار مجموعه کارگاه های رفتاردرمانی شناختی (CBT)

وبینار مجموعه کارگاه های رفتاردرمانی شناختی (CBT)

شروع وبینار:   9 آبان 99 - ساعت 14:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار مجموعه کارگاه های رفتاردرمانی شناختی (CBT)
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
رفتاردرمانی شناختی (CBT) اختلالات خلقی
فعال از 31 شهریور تا 9 آبان ― ( ویدئو دارد )
دارد
توضیحات وبینار

معرفی دوره:

مجموعه کارگاه های جامع رفتاردرمانی -شناختی شامل کارگاه های مجزا زیر است که در هر جلسه یکی از این عناوین تدریس می گردد:

1.رفتاردرمانی -شناختی اختلالات خلقی

 1. رفتاردرمانی -شناختی اختلالات اضطرابی
 2. رفتاردرمانی -شناختی اعتیاد
 3. زوج درمانی شناختی –رفتاری

و به امید خدا در ادامه درمان های نسل سوم رفتاری یا همان درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی شامل:

5.کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی MBSR و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

6.درمان پذیرش و تعهدACT

7.رفتاردرمانی دیالکتیک DBT

و در پایان دوره دو جلسه طرحواره درمانی برنامه ریزی شده است.

مطالب کلی هر جلسه شامل:

 • مبانی نظری درمان
 • معرفی مدل آسیب شناسی و درمان
 • سنجش و ارزیابی
 • فرمول بندی
 • آموزش
 • تکنیک های درمانی
 • چالش های احتمالی
 • پروتکل درمانی

لازم به ذکر است ثبت نام در هر کارگاه بصورت مجزا صورت می گیرد

معرفی مدرس

دکتر مجید پورفرج

روانشناس بالینی و هیات علمی دانشگاه

هیات علمی دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی مازندران

فارغ التحصیل دانشگاه های علامه طباطبایی، دانشگاه شیراز، دانشگاه تبریز

دارای بیش از 15 سال سابقه کاربالینی و رواندرمانی و برگزاری کارگاه های روانشناسی و رواندرمانی، سابقه تدریس در مقاطع ارشد و کارشناسی دانشگاه های دولتی مانند دانشگاه شاهد و دانشگاه مازندران، دانشگاه پیام نور ، دانشگاه شمال، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، علوم تحقیقات و واحد بین الملل آیت الله آملی، مدیر گروه روانشناسی واحد بهشهر

تألیف کتب روانشناسی، دارای مقالات ISIو علمی – پژوهشی متعدد

سرفصل‌های وبینار

 

معرفی دوره:

مجموعه کارگاه های جامع رفتاردرمانی -شناختی شامل کارگاه های مجزا زیر است که در هر جلسه یکی از این عناوین تدریس می گردد:

1.رفتاردرمانی -شناختی اختلالات خلقی

2. رفتاردرمانی -شناختی اختلالات اضطرابی

3. رفتاردرمانی -شناختی اعتیاد

4. زوج درمانی شناختی –رفتاری

و به امید خدا در ادامه درمان های نسل سوم رفتاری یا همان درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی شامل:

5.کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی MBSR و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

6.درمان پذیرش و تعهدACT

7.رفتاردرمانی دیالکتیک DBT

و در پایان دوره دو جلسه طرحواره درمانی برنامه ریزی شده است.

مطالب کلی هر جلسه شامل:

-         مبانی نظری درمان

-         معرفی مدل آسیب شناسی و درمان

-         سنجش و ارزیابی

-         فرمول بندی

-         آموزش

-         تکنیک های درمانی

-         چالش های احتمالی

-         پروتکل درمانی

لازم به ذکر است ثبت نام در هر کارگاه بصورت مجزا صورت می گیرد

 

مخاطبین

روانشناسان، رواندرمانگران، دانشجویان روانشناسی

مجید پورفرج
مجید پورفرج

دکتر

جلسات وبینار زمان برگزاری
رفتاردرمانی شناختی (CBT) اختلالات خلقی
9 آبان 1399
ساعت 14:00
ساعت 19:00
Host Cover
برگزارکننده: مرکز مشاوره و روانشناسی راه سلامت
گزارش دادن
 انتخاب بلیت