موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار دوره جامع کاربردی حقوق ثبت املاک (آنلاین) 52 ساعت (26 جلسه)

وبینار دوره جامع کاربردی حقوق ثبت املاک (آنلاین) 52 ساعت (26 جلسه)

وبینار دوره جامع کاربردی حقوق ثبت املاک (آنلاین) 52 ساعت (26 جلسه)

ذخیره کردن
وبینار دوره جامع کاربردی حقوق ثبت املاک (آنلاین) 52 ساعت (26 جلسه)
توضیحات وبینار

چرا استاد دکتر عبدالله سلطانی؟

* رییس امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی

* 31 سال سابقه ی مسئولیت در رده های مختلف شغلی در قسمتهای مختلف سازمان ثبت

* پژوهش و تحقیق بصورت عملی و کاربردی در همه ی قسمتهای سازمان ثبت

* مدرس دانشگاه و سابقه ی بیست سال تدریس در حوزه های حقوق تجارت باب شرکتها، حقوق مالکیت فکری، حقوق اجرای مفاد اسناد رسمی، حقوق ثبت اسناد، حقوق آیین دادرسی ثبتی، تحلیل آرای ثبتی و حقوق املاک در مرکز آموزش سازمان ثبت در کلیه ادارات کل ثبت اسناد و املاک کل کشور در دانشگاه علوم قضایی، دانشکده حقوق تهران جنوب، دانشکده کانون وکلا، کانون وکلا، کانون کارشناسان- بانک مرکزی- صندوق ضمانت و...

* دکتر عبدالله سلطانی را باید تنها پژوهشگر حقوق خصوصی و حقوق ثبت دانست که این دو رشته حقوقی را با هم عجین کرده و تنها کسی است که در سراسر کشور به هر دو رشته و رابطه ی حقوقی این دو رشته تبحر و تخصص خاص دارد

* اشراف خاص به به کلیه دروس کارشناسی ارشد این رشته از جمله حقوق ثبت اسناد، حقوق ثبت املاک، حقوق اجرای مفاد اسناد رسمی، حقوق تحلیل آرای ثبتی و قضایی، حقوق تعارض قوانین، حقوق املاک و اراضی، حقوق آیین دادرسی ثبتی، حقوق تطبیقی ثبت ایران و فرانسه  اشراف خاص داشته و همه ی آنها را در اکثر دانشکده های حقوق در دوره ی کارشناسی ارشد تدریس می کنند

 *قدرت بیان و انتقال مطالب بالا

* به روز بودن از لحاظ علمی به دلیل حضور در در اکثر کمیسیونهای حقوقی در خصوص تدوین قوانین و آیین نامه ها و دستورالعمل های ثبتی

 

در مورد سابقه علمی و دانشگاهی دکتر سلطانی بیشتر توضیح می دهید؟

دکتر سلطانی دارای مدرک تحصیلی لیسانس حقوق قضایی، فوق لیسانس حقوق روابط بین الملل، فوق لیسانس حقوق خصوصی و دکتری حقوق خصوصی بوده، ضمن اینکه در خصوص حقوق ثبت و حقوق مالکیت فکری دارای تجربه بیش از دو هزار ساعت آموزش کارگاهی می باشد. همچنین ایشان از لحاظ عملی تجربی نیز در سطوح مختلف کلیه ی قسمتهای سازمان ثبت دارای مسئولیتهای مختلفی بوده و می باشد. نامبرده در حال حاضر رییس امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – کارشناس رسمی دادگستری هستند.

سرفصل‌های وبینار

محورهای دقیق این کارگاه را ذکر می کنید؟

جلسه اول و دوم:
مفهوم مال ملک مالکییت.
۲- انواع املاک ازحیث مالکیت.
۳-اموال عیرمنقول عمومی.
۴-املاک واراضی دولتی.
۵-اراضی موات.
۶-املاک واراضی خالصه.
۷-املاک واراضی موقوفه.
۸-املاک واراضی خصوصی.

.
جلسه سوم و چهارم:
۱-اهداف وماموریت سازمان ثبت.
۲-پیشینه ثبت املاک.
۳-املاک مجهوالمالک واثارحقوقی اینگونه املاک.
۴-املاک جاری واثارحقوقی اینگونه املاک.
۵-املاک ثبت شده واثارحقوقی اینگونه املاک.
۶-نحوه تقاضای ثبت ملک مجهوالمالک.
۷-منظورازتعارض درتصرف چیست؟
۸-مفهوم تزاحم -تجاوز-تداخل چیست؟

.
جلسه پنجم و ششم:
۱-اگهی های نوبتی .
۲-اگهی تحدیدی وتحدید حدود.
۳-نحوه اعتراض راجع به اصل ملک .
۴-نحوه اعتراض به تحدیدحدود.
۵-هیات نظارت وصلاحیت محلی وذاتی ان
۶-شورای عالی ثبت صلاحیت ذاتی ومجلی شورا.
۷- صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به اختلافات واشتباهات ثبتی.
۸-صلاحیت مرجع قضایی نسبت به اشتباهات ثبتی
۹-تحلیل ماده ۲۵اصلاحی قانون ثبت.

.
جلسه هفتم و هشتم:
۱-تحلیل ماده ۱۴۹ الحاقی به قانون ثبت .
۲-مقایسه ماده ۱۴۹الحاقی قانون ثبت بابندهای ۴،۲ماده ۲۵اصلاحی قانون ثبت وماده ۳۵۵قانون مدنی.
۳-مفهوم افراز.
۴-مفهوم تفکیک.
۵-وجه افتراق افرازباتفکیک.
۶-عملیات افراز ملک مشاع.
۷-عملیات تفکیک ملک.
۸-ایا اپارتمان قابلیت افراز دارد؟

.
جلسه نهم و دهم:
۱-نحوه تفکیک ملک بصورت افقی .
۲-نحوه تفکیک ملک بصورت عمودی.
۳-تحلیل دستورالعمل تفکیک اپارتمان.
۴-درصورتی که اپارتمان اضافه مساحت داشته باشدنحوه اقدام چگونه است؟
۵-اشتباهات افرازدرماده ۲۵اصلاحی قانون ثبت احصا نشده است بنابراین اگر درعملیات افرازاشتباهی رخ دهد نحوه اقدام چگونه است؟
۶-نحوه اقدام اداره ثبت محل درصورتی که اشتباه درعملیات قبول ثبت رخ دهد چگونه است؟
۷-درصورتی که معترض درمرجع قضایی محکوم له واقع بشود پحوه اقدام اداره ثبت محل دراین خصوص چگونه است؟
۸-درتعارض دراسناد رای هیات نظارت چه زمانی اجرا شده محسوب میشود؟

.
جلسه یازدهم و دوازدهم:
۱-نحوه صدورسند مالکیت المثنی.
۲-درصورتی که سندمالکیت درید ثالث باشدنحوه اقدام اداره ثبت چگونه است؟
۳-درصورتی که مالک فوت بکند وسند مالکیت اموال غیر منقول مشارالیه مفقود شده باشد ووراث بخواهند به قدرالسهم خود سند بگیرند نحوه اقدام چگونه است؟
۴-ارثیه زوجه ازاموال غیرمنقول زوج.
۵-حق عینی تبعی نسبت به اموال غیرمنقول.
۶-نحوه اقدام اجرای ماده ۴۵ایین نامه قانون ثبت.
۷-منظورازتفکیک قهری چیست؟
صدورسندمالکیت وثیقه بنامدولت.
۸-صدورسند مالکیت برمبنای انتقال اجرایی.
۹-صدورسندمالکیت برمبنای حق انتفاع.

.

جلسه سیزدهم و چهاردهم:
۱-صدورسند مالکیت اعیان برمبنای قراردادبامالک عرصه.
۲-انصراف شهرداری ازاجرای طرح.
۳-اصلاح حدیه کوچه .
۴-تجمیع املاک.
۵-تحلیل ماده ۲۲اصلاحی قانون ثبت.
۶-نحوه تملیک اموال غیرمنقول توسط اتباع بیگانه.
۷-املاک موقوفه وحبس موبد.
۸-حقوق مربوط به حریم .
۹-حقوق مربوط به حق ارتفاق.


جلسه پانزدهم و شانزدهم: (اراضی در این دوره به طور خلاصه بیان می شود و دارای یک دوره ی جداگانه ی 12 ساعته است)
۱-اراضی خالصجات
۲-اراضی ملی.
۳-مراحل سه گانه اصلاحات ارضی.

۴-اعتراض به اراضی که ملی اعلام میشوند.
۵-تداخل اراضی ملی بااراضی موقوفات.
۶-نحوه اعتراض به اراضی که ملی اعلام میشوندتوسطاشخاص ودولت درحال حاضر.
۷-اراضی موات شهری وغیرشهری.
۸-وظیفه کمسیون ماده ۱۲
۹-نحوه تملک اراضی ملی توسط اداره کل مسکن و راه سازی.

.
جلسه ی هفدهم و هجدهم:
۱-تحلیل قانون تعیین تکلیف اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

.
جلسه ی نوزدهم و بیستم:
تحلیل قانون وایین نامه قانون حد نگار.

.
جلسه ی بیست و یکم و بیست و دوم:
تحلیل قانون و ایین نامه قانون حدنگار.

.
جلسه بیست و سوم و بیست و چهارم:
تحلیل قانون و ایین نامه پیش فروش ساختمان.

.
جلسه بیست و پنجم و بیست و ششم:
مروری برمقررات مواد۱۴۷و ۱۴۸اصلاحی قانون ثبت وایین نامه اجرایی آن

 

LIGHT01

مخاطبین

مخاطبین دوره: دانشجویان و فارغ التحصیلان (کارشناسی، ارشد و دکتری)، کارآموزان وکالت، وکلا، اساتید دانشگاه، متقاضیان آزمون سردفتری، کارشناسان رسمی ثبتی و...

سوالات متداول

اگر نتوانم در زمان کارگاه آنلاین شوم چه اتفاقی می افتد؟ آیا امکان تماشای ویدیوی وبینار وجود دارد؟

بله. فیلم هر جلسه تا 30 روز بعد در حساب شما فعال است و قابل مشاهده (بدون دانلود) است. بعد از 30 روز دسترسی به فایل غیرفعال می شود و به هیچ وجه دسترسی مجدد امکان پذیر نمی باشد و مسئولیت عدم شرکت در دوره یا مشاهده بازپخش با ثبت نام کننده است.

آیا در صورت انصراف از کارگاه وجه عودت داده می شود؟

بله. دانشپذیر می تواند حداكثر تا 72 ساعت قبل از شروع کارگاه آموزشی نسبت به درخواست انصراف اقدام کند؛ در غير اين صورت انصراف به هيچ عنوان پذيرفته نيست و هيچ مبلغي مسترد نمی شود. بازپرداخت وجه ناشی از انصراف حداکثر ظرف مدت 10 روز بعد از اتمام دوره انجام میپذيرد. انصراف تنها با ارسال ایمیل به hoghoughkhaan@gmail.com و با در نظر گرفتن تاریخ ارسال ایمیل (تا 72 ساعت قبل) مورد پذیرش می باشد. عدم حضور دانشپذیر در کلاس ها بدون ارایه درخواست انصراف، به هر دلیلی به منزله انصراف وی از شرکت در کارگاه آموزشی تلقی نمی گردد. مسئولیت عواقب ناشی از عدم رعایت این بند به عهده دانشپذیر است. انصراف بعد از شروع دوره، به هیچ وجه امكان‌پذير نيست. پس از ثبت‌نام امكان انتقال به کارگاه (هاي) بعد وجود ندارد.

آیا مدرک به تمام شرکت کنندگان داده می شود؟

در صورت غیبت در بیش از یک چهارم از طول دوره، به شرکت کنندگان گواهی اعطا نخواهد شد. بدیهی است مبلغ ثبت نام در این صورت قابل استرداد نخواهد بود. در دوره هاي مجازی کلیه ورود و خروج افراد و زمان حضور در کلاس ها و همچنین مدت زمان صرف شده برای مشاهده فیلم بازپخش کلاس ها توسط تیم IT مجموعه در اختیار کارشناسان مجموعه قرار می گیرد. در نتيجه گواهينامه دانشپذيران کلاس های مجازی يک ماه بعد از برگزاری کارگاه پس از بررسی میزان حضور آنها توسط کارشناسان صادر خواهد شد.

مدارک چه زمانی صادر می شود؟

از آنجا که فقط افرادی میتوانند گواهی دریافت کنند که یا در دوره حضور پیدا کرده و یا در مهلت بازپخش فیلم آن را دیده اند، بعد از اتمام مهلت 30 روزه بازپخش اقدام به صدور مدارک میشود. و با احتساب پروسه ی امضا توسط مجموعه، پست برای امضای اساتید و ارسال به دانشگاه برای مهر و امضا بین 2 الی 4 هفته پس از اتمام مهلت بازپخش مدارک آماده است.

دکتر عبدالله سلطانی
دکتر عبدالله سلطانی

رییس امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مدرس دانشگاه، کارشناس رسمی دادگستری در امور ثبتی، با سابقه 31 سال فعالیت در قسمت های مختلف سازمان ثبت

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

بروز و کاربردی بودن محتوا 5 از 5
ارزش محتوای وبینار نسبت به قیمت 4.7 از 5
تسلط و دانش مدرس وبینار 4.9 از 5
تجربه محور بودن محتوا 4.8 از 5
4.9 از 5 ( 10 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه ی اول و دوم
شنبه 1 آذر 1399
ساعت 17:00
ساعت 21:00
جلسه ی سوم و چهارم
دوشنبه 3 آذر 1399
ساعت 17:00
ساعت 21:00
جلسه ی پنجم و ششم
جمعه 7 آذر 1399
ساعت 17:00
ساعت 21:00
نمایش همه جلسات
مجموعه حقوق خوان استراتژیست
مجموعه حقوق خوان استراتژیست مجموعه حقوق خوان توسط تیمی از دانشجویان و فارغ التحصیلان ارشد و دکتری دانشگاه تهران شکل گرفته و ماموریش، کمک به تعالی جامعه ی حقوقی ایران است. این مجم ...
انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
انجمن علمی حقوق دانشگاه امام صادق (ع) دانشگاه امام صادق (ع)