موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار تحلیل سهم های صنعت دارو در سال 1400

وبینار تحلیل سهم های صنعت دارو در سال 1400

وبینار تحلیل سهم های صنعت دارو در سال 1400

شروع وبینار:   29 اردیبهشت 00 - ساعت 14:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار تحلیل سهم های صنعت دارو در سال 1400
توضیحات وبینار

سرفصل :

1-تحلیل بنیادی سهام شرکت های صنعت دارویی (شرکت های  اسوه ،رازک ،جابرابن حیان ،زهراوی ،کیمیدارو ،عبیدی ،سبحان دارو ،داملران زاگرس و.....)

2-تحلیل تکنیکال سهام شرکت های صنعت دارویی (شرکت های اسوه ،رازک،جابرابن حیان ،زهراوی،کیمیدارو،عبیدی ،سبحان دارو،داملران زاگرس و............)

دکتر خدایار عبداللهی
دکتر خدایار عبداللهی

مدرس، تحلیلگر بورس

جلسات وبینار زمان برگزاری
تحلیل سهم های صنعت دارو در سال 1400
چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
ساعت 14:00
ساعت 14:45
Host Cover
برگزارکننده: خدایار عبداللهی
 انتخاب بلیت