موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

وبینار بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

وبینار بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

شروع وبینار:   11 مهر 01 - ساعت 18:30
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

سازمان امور مالیاتی  متولی اجرای این قانون سامانه مودیان است .

  این قانون بعد از تکمیل فرایند اجرا یی خود  تغییرات اساسی ومهم در کسب وکارها ایجاد خواهد کرد.

قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان,  کشور را به سمت نظام مالیاتی هوشمند سوق می دهد.

اطلاعات در این سامانه  آنگونه که سازمان نیاز دارد تولید می شود و نیاز به ممیز مالیاتی وجود نخواهد داشت.

یک بستر اطلاعاتی برای تصمیم گیریهای اقتصادی ایجاد میشود.

در این قانون به دلیل شفافیت اطلاعات,  مالیات منصفانه تعیین میشود و فرارمالیاتی از بین می رود.

سرفصل‌های وبینار

بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان 

تاثیرات این قانون برای کسب وکارها

چالش های پیش روی این قانون برای کسب و کارها 

رابطه این قانون با  مالیات برارزش افزوده 

چه نوع  پایانه فروشگاهی برای کسب و کارخود انتخاب کنیم

چه اقداماتی  برای اتصال به سامانه مودیان انجام دهیم

 چگونه در سامانه مودیان صورت حساب الکترونیکی صادر کنیم

جرایم تخلفات عدم رعایت این قانون چیست

دستاوردهای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان

مخاطبین

تمامی صاحبان کسب و کارها  -مدیران موسسات و شرکتها  - حسابداران و مدیران مالی  - مشاورین مالی ومالیاتی  - علاقمندان به آموزش مالیات

 

حکیمه امینیان
حکیمه امینیان

مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی

جلسات وبینار زمان برگزاری
بررسی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان
دوشنبه 11 مهر 1401
ساعت 18:30
ساعت 20:30
Host Cover
برگزارکننده: حکیمه امینیان
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت