موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان حرفه‌ای مخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان

وبینار افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان حرفه‌ای مخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان

وبینار افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان حرفه‌ای مخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان

شروع وبینار:   2 آبان 99 - ساعت 19:30
مدت وبینار: ساعت
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان حرفه‌ای مخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
بلیط عمومی
فعال از 16 مهر تا 2 آبان ― ( ویدئو دارد )
دارد
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار

درود بر شما دوست دانا که به دنبال توانگر شدن خودت هستی!

این وبینار مهارت‌های تندخوانی و تمرکز نیست!

به روش‌هایی که باعث می‌شود بتوانیم با انرژی بالا به مطالعه بپردازیم و زمان خود را مدیریت کنیم پرداخته می‌شود. می‌توانیم با تقویت انرژی‌های درونی بهره‌وری خود را از کارها افزایش دهیم. 

اگر این تکنیک‌ها را در کار‌ها و مطالعه‌‌های خود به کار بگیریم می‌توانیم در مدت زمان کمتر درس بیشتری بخوانیم. 

می‌توانیم درس هایی که در سه یا چهار روز می‌خوانیم را در یک روز بخوانیم.

 افزایش بهره‌وری مربوط به یک سری رفتارها و عادت ها در افراد است. افزایش بهرهوری و عملکرد ما به افزایش کیفیت کارهای ما بستگی دارد. اینکه ما بتوانیم زمان را به صورت حرفهای مدیریت کنیم نیاز است انرژیهایی را در خودمان پرورش دهیم. مانند انرژی ذهنی- انرژی روحیه و ... شما را دعوت میکنیم به وبینار افزایش بهرهوری و مدیریت زمان حرفهای با شرکت در این وبینار کارهایی را که شاید در یک ماه انجام می‌دهید را می‌توانید در یک هفته انجام دهید.

با تدریس وحید قنبریان نائینی مستر بینالمللی NLP (برنامه ریزی عصبی، کلامی)

مدیر وبسایت آموزشی آکادمی توانگری

www.TavangariAc.com

 

سرفصل‌های وبینار

مدیریت زمان به تنهایی باعث پیشرفت ما نمی‌شود.

مدیریت انرژی‌های درونی 

افزایش روحیه

افزایش انرژی جسمی

افزایش انرژی فکری

افزایش انرژی احساسی

افزایش بهره‌وری 

وحید قنبریان نائینی
وحید قنبریان نائینی

مستر بین‌المللی ان‌ال‌پی مدیر وبسایت آموزش آکادمی توانگری

جلسات وبینار زمان برگزاری
افزایش بهره‌وری و مدیریت زمان حرفه‌ای مخصوص دانش‌آموزان و دانشجویان
2 آبان 1399
ساعت 19:30
ساعت 21:01
Host Cover
برگزارکننده: وحید قنبریان نائینی
گزارش دادن
 انتخاب بلیت