موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار ارزیابی طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )

وبینار ارزیابی طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )

وبینار ارزیابی طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )

ذخیره کردن
وبینار ارزیابی طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )
توضیحات وبینار

 

هدف دوره:

 آشنایی با نحوه  ارزیابی و تدوین طرح امکان سنجی (جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد بانکی) با توجه به استانداردها و سیستم بانکی و نیازهای مناطق آزاد

 محتوای دوره:

* اهداف طرح توجیهی

* کاربردهای طرح توجیهی

* مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی

* اجزای اصلی یک طرح توجیهی

مطالعه بازار

* نقش مطالعات بازار در توجیه‌پذیری طرح

* منابع کسب اطلاعات

* بررسی عرضه و تقاضا

* مکان‌یابی پروژه

مطالعه فنی

* ارزیابی فنی

* بررسی فرآیند تولید

* بررسی تکنولوژی‌های تولید

* برنامه تولید و قیمت فروش طرح

* هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

* مشخصات پروفرما جهت ماشین‌آلات خارجی موردنیاز

* هزینه‌های ثابت

* سرمایه در گردش

* پیش‌ بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

* هزینه‌های تولید

مطالعه مالی

* ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV

* تحلیل حساسیت

* نقطه سربه‌سر

* نرخ بازده داخلی IRR

* دوره بازگشت سرمایه

* معرفی نرم‌افزار

سرفصل‌های وبینار

 

هدف دوره:

 آشنایی با نحوه  ارزیابی و تدوین طرح امکان سنجی (جهت تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد بانکی) با توجه به استانداردها و سیستم بانکی و نیازهای مناطق آزاد

 محتوای دوره:

* اهداف طرح توجیهی

* کاربردهای طرح توجیهی

* مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی

* اجزای اصلی یک طرح توجیهی

مطالعه بازار

* نقش مطالعات بازار در توجیه‌پذیری طرح

* منابع کسب اطلاعات

* بررسی عرضه و تقاضا

* مکان‌یابی پروژه

مطالعه فنی

* ارزیابی فنی

* بررسی فرآیند تولید

* بررسی تکنولوژی‌های تولید

* برنامه تولید و قیمت فروش طرح

* هزینه‌های سرمایه‌گذاری طرح

* مشخصات پروفرما جهت ماشین‌آلات خارجی موردنیاز

* هزینه‌های ثابت

* سرمایه در گردش

* پیش‌ بینی برنامه زمان‌بندی اجرای طرح

* هزینه‌های تولید

مطالعه مالی

* ارزش فعلی خالص سرمایه‌گذاری NPV

* تحلیل حساسیت

* نقطه سربه‌سر

* نرخ بازده داخلی IRR

* دوره بازگشت سرمایه

* معرفی نرم‌افزار

مخاطبین

مدیران سرمایه گذاری و کارشناسان  فعالین اقتصادی ، مدیران عامل، اعضای هیئت مدیره، 

Teacher Avatar
محسن شریف عضو هیئت مدیره و مدیر عامل موسسه سپینودشرق
Teacher Avatar
دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه مدیریت سرمایه گذاری

با نظر دادن، کمک کن بقیه آگاهانه خرید کنن

0 از 5 ( 0 نظر )
جلسات وبینار زمان برگزاری
جلسه اول - مقدمه ای بر ارزیابی طرح های سرمایه گذاری امکان سنجی پروژه
شنبه 11 بهمن 1399
ساعت 13:00
ساعت 17:00
جلسه دوم- ارزیابی بازار طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )
دوشنبه 13 بهمن 1399
ساعت 13:00
ساعت 17:00
جلسه سوم- ارزیابی فنی طرح های سرمایه گذاری (امکان سنجی پروژه )
شنبه 18 بهمن 1399
ساعت 13:00
ساعت 17:00
نمایش همه جلسات
Host Cover
برگزارکننده: موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق
adds-cart