موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار کوچینگ 1400

وبینار کوچینگ 1400

وبینار کوچینگ 1400

شروع وبینار:   28 اردیبهشت 00 - ساعت 19:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار کوچینگ 1400
توضیحات وبینار

 اگر تاکنون هدفگذاری کرده اید ولی به هدفهای خود آنگونه که باید و شاید نرسیده اید ،هدف گذاری خود را در سال ۱۴۰۰ توأم با کوچینگ انجام دهید.

تا دستیابی به هدف هایتان از رویا به عمل تبدیل شود.

این وبینار به شما کمک می‌کند که با بهره گیری از فرآیند کوچینگ در سال ۱۴۰۰ فرمان زندگی را خود به دست بگیرید و به اهداف خود برسید.

 فرآیند کوچینگ به شما کمک می کند که در مسیر اصلی اهداف خود قرار بگیرید و تاثیر وجود همراه در مسیر موفقیت برایتان محسوس شود.

هدف این وبینار ارائه منبعی از راه‌حل هاست، در زمانی که شما بین دوراهی های زندگی اعم از رابطه، ازدواج و شغل خود قراردارید.

ما در این وبینار جعبه ابزاری در اختیار شما قرار می دهیم که تعمیر کار و مشکل گشای زندگی خود شوید.

کوچینگ جاده صاف کن مسیرموفقیت است.

باماشین کوچینگ سریع وآسان به اهداف خود می رسیدچراکه کوچینگ هم پیمایی بایک راه بلد درمسیرموفقیت است.

این فرصت طلایی را ازدست ندهید با شرکت دراین وبینار وآشنایی بیشتر با فرایند کوچینگ، کوچ خود را انتخاب کنیدوراه رسیدن به اهدافتان را

کوتاه کنید.

سرفصل‌های وبینار

 کوچینگ چی هست؟ چی نیست؟

 چرا کوچینگ از نون شب هم واجب تره؟

 کوچ و کوچی هر یک چه نقشی را در فرآیند کوچینگ ایفا می کند؟

 کوچ گرفتن، استفاده از یک نیروی درونی برای دستیابی به هدف.

 مراسم پیش از کوچینگ

 هدف گذاری عالی است اما چگونه به این اهداف برسیم؟

 کلید طلایی دستیابی به اهداف؟

 پرونده های بازذهن خود را ببندید؟

 کشف مفهوم موفقیت

 تمرکز بر آینده

 فرار از منطقه امن

 گشودن قفل مقاومت یا ترس

 چشم انداز شغلی

 برنامه ریزی عملی

 یافتن آنچه باعث می شود در کار به موفقیت برسید

 آینه متا

 نقشه ذهنی برای درک و حل مسئله بر اساس دیدگاه تونی بوزان

مخاطبین

همه کسانی که می خواهند به اهداف شغلی وخانوادگی خود درسال جدیدبرسند ویک راهنمای دلسوزدرطول مسیر داشته باشند.

پیام ادیب
پیام ادیب

مدرس تولید محتوا و بازاریابی اینترنتی نویسنده کتاب 6سکوی پرتاب درفضای دیجیتال مدیروبسایت payamadib.com

جلسات وبینار زمان برگزاری
کوچینگ 1400
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400
ساعت 19:00
ساعت 20:30
Host Cover
برگزارکننده: مدرسه محتوای ادیب
 انتخاب بلیت