موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار روش های انتخاب مجله ی مناسب برای چاپ مقاله

وبینار روش های انتخاب مجله ی مناسب برای چاپ مقاله

وبینار روش های انتخاب مجله ی مناسب برای چاپ مقاله

شروع وبینار:   12 مهر 01 - ساعت 20:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار روش های انتخاب مجله ی مناسب برای چاپ مقاله
ویدئو معرفی وبینار
توضیحات وبینار
پس از اتمام پروژه ی پژوهشی، نوبت به انتشار آن در مجلات معتبر می رسد تا سایر پژوهشگران نیز بتوانند از نتایج تحقیق بهره مند گردند.  انتشار مقاله در مجلات معتبر، امکان بازدید بیشتر توسط سایر محققین و به دنبال آن استناد بیشتر را فراهم خواهد کرد. متاسفانه بعضی از افرادی که اولین پروژه های تحقیقاتی خود را به اتمام می رسانند، حاصل کار پژوهشی خود را در مجلات نامعتبر و جعلی با پرداخت هزینه های گزاف به چاپ می رسانند که نه تنها هیچ امتیاز پژوهشی ای برایشان به دنبال ندارد بلکه با توجه به چاپ مقاله در مجلات نامعتبر و جعلی، کار ارزشمند تحقیقاتیشان نیز به نوعی از بین می رود. در این وبینار، روش های شناسایی و انتخاب مجلات معتبر برای چاپ مقاله، را ه های بررسی حداکثر زمان داوری مجلات و روش های شناسایی مجلات نامعتبر و جعلی آموزش داده خواهد شد.
سرفصل‌های وبینار

 

  1. روش های انتخاب مجلات مناسب برای چاپ مقاله
  2. روش های بررسی زمان داوری مجلات ISI
  3. نحوه ی شناسایی مجلات معتبر و غیر معتبر و جعلی
  4. نحوه ی بررسی کیفیت مجلات انتخابی
ذکیه جعفری پرور
ذکیه جعفری پرور

دانشجوی دکتری تخصصی پژوهش پرستاری

جلسات وبینار زمان برگزاری
وبینار روش های انتخاب مجله ی مناسب برای چاپ مقاله
سه‌شنبه 12 مهر 1401
ساعت 20:00
ساعت 22:09
Host Cover
برگزارکننده: ذکیه جعفری پرور
adds-cart
adds-cart
 خرید بلیت