موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار شبکه سازی حرفه ای برای مدیران

وبینار شبکه سازی حرفه ای برای مدیران

وبینار شبکه سازی حرفه ای برای مدیران

شروع وبینار:   16 آذر 99 - ساعت 15:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار شبکه سازی حرفه ای برای مدیران
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
با 30% تخفیف
فعال از 20 آبان تا 18 آذر ― ( ویدئو دارد )
دارد
توضیحات وبینار

سرفصل های وبینار شبکه سازی حرفه ای برای  مدیران

استفاده از ظرفیت های رسانه های مجازی برای شبکه سازی

ایجاد ارتباط کارآمد

آشنایی با مزایای شبکه سازی

تقویت مهارت های شبکه سازی

ایجاد مزیت رقابت انسانی

حضور هوشمندانه در رسانه 

مبانی و الزامات و ضرورات شبکه سازی

گام های 15 گانه شبکه سازی حرفه ای

ضمناً حدنصاب برگزاری دوره 25 نفر می باشد. در غیر این صورت مبلغ پرداخت شده به حساب شما برگشت داده می شود.

سرفصل‌های وبینار

استفاده از ظرفیت های رسانه های مجازی برای شبکه سازی

ایجاد ارتباط کارآمد

آشنایی با مزایای شبکه سازی

تقویت مهارت های شبکه سازی

ایجاد مزیت رقابت انسانی

حضور هوشمندانه در رسانه 

مبانی و الزامات و ضرورات شبکه سازی

گام های 15 گانه شبکه سازی حرفه ای

Teacher Avatar
دکتر مصطفی ملایی دکتری مدیریت رفتار از دانشگاه تهران
Teacher Avatar
آقای دکتر عباس منصورنژاد مدرس و عضو کمیته داوران همایش ملی هوش مصنوعی و علوم اسلامی
جلسات وبینار زمان برگزاری
شبکه سازی حرفه ای اجتماعی مدرس: دکتر مصطفی ملایی
16 آذر 1399
ساعت 15:00
ساعت 17:00
مبانی الزامات و ضرورت شبکه سازی مدرس: دکتر عباس منصورنژاد
18 آذر 1399
ساعت 15:00
ساعت 17:00
Host Cover
برگزارکننده: مرکز آموزش علمی کاربردی شهرداری قم
گزارش دادن
 انتخاب بلیت