موضوعات
سبد خرید (0)
وبینار زوج درمانی رفتاری - شناختی

وبینار زوج درمانی رفتاری - شناختی

وبینار زوج درمانی رفتاری - شناختی

شروع وبینار:   14 آذر 99 - ساعت 14:00
مدت وبینار:
افزودن به تقویم
ذخیره کردن
وبینار زوج درمانی رفتاری - شناختی
بلیت‌های وبینار
فیلم قابل دانلود
تومان
زوج درمانی رفتاری - شناختی
فعال از 29 آبان تا 14 آذر ― ( ویدئو دارد )
دارد
توضیحات وبینار

معرفی دوره:

مجموعه کارگاه های جامع رفتاردرمانی -شناختی شامل کارگاه های مجزا زیر است که در هر جلسه یکی از این عناوین تدریس می گردد:

1.رفتاردرمانی -شناختی اختلالات خلقی

 1. رفتاردرمانی -شناختی اختلالات اضطرابی
 2. رفتاردرمانی -شناختی اعتیاد
 3. زوج درمانی شناختی –رفتاری

و به امید خدا در ادامه درمان های نسل سوم رفتاری یا همان درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی شامل:

5.کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی MBSR و شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی MBCT

6.درمان پذیرش و تعهدACT

7.رفتاردرمانی دیالکتیک DBT

و در پایان دوره دو جلسه طرحواره درمانی برنامه ریزی شده است.

مطالب کلی هر جلسه شامل:

 • مبانی نظری درمان
 • معرفی مدل آسیب شناسی و درمان
 • سنجش و ارزیابی
 • فرمول بندی
 • آموزش
 • تکنیک های درمانی
 • چالش های احتمالی
 • پروتکل درمانی

لازم به ذکر است ثبت نام در هر کارگاه بصورت مجزا صورت می گیرد

سرفصل‌های وبینار

مطالب کلی هر جلسه شامل:

 • مبانی نظری درمان
 • معرفی مدل آسیب شناسی و درمان
 • سنجش و ارزیابی
 • فرمول بندی
 • آموزش
 • تکنیک های درمانی
 • چالش های احتمالی
 • پروتکل درمانی
مخاطبین

مشاوران خانواده

روانشناسان

مددکاران اجتماعی

مجید پورفرج
مجید پورفرج

دکتر

جلسات وبینار زمان برگزاری
زوج درمانی رفتاری - شناختی
14 آذر 1399
ساعت 14:00
ساعت 19:10
Host Cover
برگزارکننده: مرکز مشاوره راه سلامت
گزارش دادن
 انتخاب بلیت